Tillväxtverket
eu-logotyp

Handbok för EU-projekt 2021-2027

Den här handboken är en vägledning för er som planerar och genomför projekt som Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) eller Fonden för en rättvis omställning delfinansierar. Handboken gäller för programperioden 2021-2027.

Förloppet i en EU-ansökan

Vad krävs?

Vem kan söka EU-stöd, och för vad?

Stöd för EU-projekt offentliggörs genom utlysningar, dessa publiceras löpande. Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, ha tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet och god likviditet. Sen tillkommer andra krav som beror på den aktuella utlysningen.

Läs mer om vem kan söka eu-stöd, och för vad?

Starta processen

Så går det till att ansöka och genomföra ett EU-projekt.

Planera

Planera projektet

För att öka möjligheterna att få stöd och nå goda resultat behöver ni planera projektet väl. Ni ökar era chanser till stöd om ni planerar ert projekt i linje med EU:s och Tillväxtverkets principer och kriterier.

Läs mer om planera projektet
Ansöka

Ansök i samband med en utlysning

Stöd för EU-projekt offentliggörs genom utlysningar, sådana kommer att öppna löpande under hela programperioden. När det är dags att ansöka ska ni använda er av den elektroniska tjänsten Min ansökan.

Läs mer om ansök i samband med en utlysning

Så bedömer och fattar vi beslut om din ansökan

När ni har skickat in er projektansökan kontrollerar Tillväxtverket först om projektet uppfyller krav och kriterier för att få stöd. Om projektet kan få stöd går det vidare till en prioritering. Efter genomförd prioritering får Tillväxtverket tillbaka er ansökan och fattar därefter ett beslut om stöd alternativt ett beslut om avslag.
Så bedömer och fattar vi beslut om er ansökan

Genomföra

Genomföra och rapportera projektet

Ni förbinder er till att genomföra och rapportera enligt vissa kriterier. Här står vad ni måste göra.

Läs mer om genomföra och rapportera projektet
Avsluta

Det finns krav att följa även när projektet är slut

Efter ni avslutat ert projekt finns det några krav ni behöver följa. Förbered avslutet av ert projekt i god tid före utsatt slutdatum.

Läs mer om det finns krav att följa även när projektet är slut

Vad handboken gäller

Denna handbok gäller för de åtta regionala strukturfondsprogrammen, det nationella strukturfondsprogrammet och Fonden för en rättvis omställning. Om ni söker delfinansiering inom det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak omfattas ni av andra regelverk, se www.interreg-oks.eu.

Observera att handboken innehåller vägledande allmän information. Om ni har beviljats stöd från någon av fonderna så framgår villkoren som ni ska följa av beslutet om stöd.

Informationen i handboken uppdateras löpande, till exempel när ett styrande dokument beslutats.

Prenumerera

Prenumerera på nya versioner av Handbok för EU-projekt så får du reda på när vi gör uppdateringar av handboken.

PDF-version