Tillväxtverket

Inkvarterings­statistik

Inkvarteringsstatistiken redovisar gästnätter, kapacitet och beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige.

Inkvarteringsstatistiken publiceras i Tillväxtverkets statistikportal

Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i statistikportalen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Gör egna uttag och skapa tabeller

Du kan göra egna uttag och skapa tabeller utifrån den senast publicerade statistiken. Vid uttag ur portalen skapas tabeller utifrån de val som du gör, till exempel olika geografiska nivåer, marknad/land och tidsintervall.

Statistik på kommunal nivå och per dag

Statistiken går att ta fram på kommunal nivå och per dag. På grund av sekretess kan dock vissa kommuner och anläggningstyper (hotell, vandrarhem, m.fl.) vara dolda (sekretesskyddade) för att uppgifter från enskilda anläggningar inte ska röjas.

För uppgiftslämnare

Är du uppgiftslämnare och har frågor om inrapportering av uppgifter kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice:
Telefon: 010-479 60 65
E-post: inkvartering@scb.se

Gästnätter vintern 2022

Närmare 20 miljoner övernattningar gjordes under vintersäsongen i Sverige. Det motsvarar drygt 10 miljarder kronor i logiintäkter, vilket är en fördubbling jämfört med i fjol och nästan på samma nivå som före pandemin. Det visar Tillväxtverkets siffror från landets hotell och stugbyar för vintersäsongen 2022.

Gästnätter vintersäsongen 2021

Kontakt

Hannah Grayhall
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-671 08 01