Tillväxtverket
Äldre par som tar en selfie på ett torg i en stad.

Turismstatistik

Här hittar du statistik om turism. I menyn kan du klicka dig vidare till statistik om boende och inkvartering, inkommande besökare, ekonomi och sysselsättning samt internationell statistik. I listan nedan hittar du artiklar med koppling till statistik om turism.

Resultat från våra undersökningar

Filtrera utifrån målgrupp
 1. Ekonomiska läget i besöksnäringen 2021 - kvartal 4

  Pandemin slog särskilt hårt mot besöksnäringen och omsättningen har sedan krisens början legat under normala nivåer. Besöksnäringen uppvisade dock en stark…

  Nyhet Statistik Turism

 2. Hur gick det för besöksnäringen 2021 kvartal 2?

  Besöksnäringens omsättningsutveckling under andra kvartalet 2021 Tillväxtverket följer kvartalsvis upp den ekonomiska utvecklingen i Sveriges regioner…

  Nyhet Statistik Turism

 3. Turismens årsbokslut 2020

  År 2020 drabbades turismsektorn i Sverige och världen av en plötslig efterfrågekris genom utbrottet av coronapandemin. Detta fick till följd att turismkonsumtionen…

  Företag Regioner Andra aktörer Statistik Turism

 4. Sommarturismen 2021

  Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen avseende sommarsäsongen 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna…

  Företag Regioner Andra aktörer Statistik Turism

 5. Ökning av gästnätter i augusti

  Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen avseende augusti 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige…

  Statistik Turism

 6. Ökning av gästnätter i juli

  Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen avseende juli 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige…

  Statistik Turism

 7. Fortsatt återhämtning av gästnätter under juni

  Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för juni 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade…

  Statistik Turism

 8. Fortsatt återhämtning av gästnätter under maj

  Preliminär månadsstatistik för maj 2021 visar att totala antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige ökade med 43 procent jämfört med…

  Statistik Turism

 9. Ekonomiska läget 2021 - kvartal 1

  Näringslivet som helhet ökade sin omsättning med 0,5 procent under första kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Besöksnäringen låg däremot drygt…

  Statistik Turism

 10. Stark återhämtning av gästnätter under april

  Preliminär månadsstatistik för inkvarteringen för april 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige…

  Statistik Turism