Tillväxtverket

EU-medel per Tematiskt område

Här kan du se hur mycket EU-medel som har budgeterats, beviljats och betalats ut till de fem förekommande tematiska områdena. Dessutom framgår hur mycket varje geografiskt område bidrar till de olika inriktningarna. Du kan välja att se alla geografiska områden samtidigt eller hur data per tematiskt område ser ut i ett enskilt geografiskt område.

Data senast uppdaterad: 2020-11-27

Budgeten i programmen är angiven i valutan Euro. I Sverige räknas Euro i regionalfondsprogrammen om till svenska kronor med en fastlagd kurs på 8,39 kronor. Här kan du välja att se data antingen i svenska kronor eller i Euro. Alla program har avsatt medel för kostnad av förvaltning med högst 4 procent av programmets totala budget som kallas ”Technical Assistance” och förkortas TA. Diagrammen visas exklusive TA-medel. 

Beviljat exkluderar återförda medel och utbetalt exkluderar inbetalda medel.