Tillväxtverket

EU-medel per insatsområde

De nio programmen är indelade i kapitel som kallas insatsområde, ett insatsområde kan innehålla ett eller flera tematiska områdena. Här kan du se hur mycket EU-medel som har budgeterats, beviljats och betalats till utvalda insatsområden i varje enskilt program.

Data senast uppdaterad: 2020-11-27

Budgeten i programmen är angiven i valutan Euro. I Sverige räknas Euro i regionalfondsprogrammen om till svenska kronor med en fastlagd kurs på 8,39 kronor. Här kan du välja att se data antingen i svenska kronor eller i Euro. Alla program har avsatt medel för kostnad av förvaltning med högst 4 procent av programmets totala budget som kallas ”Technical Assistance” och förkortas TA. Diagrammen visas exklusive TA-medel. 

Beviljat exkluderar återförda medel och utbetalt exkluderar inbetalda medel.