Tillväxtverket

Starka områden för regional tillväxt- detta finansierar EU!

Inom varje regionalt strukturfondsprogram är det möjligt att söka projektmedel inom olika inriktningar, så kallade tematiska områden. De nio programmen är samtidigt indelade i så kallade insatsområden. Ett insatsområde kan innehålla ett eller flera tematiska områden.

Pengarna i de svenska programmen är fördelade mellan fem tematiska områden:

  • Tematiskt område 1: Innovation
  • Tematiskt område 2: Bredband
  • Tematiskt område 3: Entreprenörskap
  • Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi
  • Tematiskt område 7: Transport

EU-medel per tematiskt område visar bland annat att Nationella regionalfondsprogrammet har bidragit med mest medel till budgeten för Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi.

Skogsbruk Blekinge

Utifrån Tematiskt område per geografiskt område framgår det exempelvis att bara två geografiska områden, Övre Norrland och Mellersta Norrland, har fördelat sin programbudget på alla fem tematiska områden.

Skogsbruk Blekinge

EU-medel per insatsområde illustrerar hur mycket varje regionalt utvecklingsprogram har valt att avsätta i budget per insatsområde. Exempelvis har Skåne-Blekinge avsatt 184,3 miljoner kronor EU-medel till sitt insatsområde Smart tillväxt - små och medelstora företag.  

Skogsbruk Blekinge