Tillväxtverket

Så mycket EU-pengar finns att söka i Sveriges regioner

Under programperioden 2014-2020 har EU-kommissionen tilldelat Sverige 15,3 miljarder kronor, inklusive medfinansiering, för genomförandet av nio svenska regionalfondsprogram.

Finansiering per geografiskt område sammanställer hur mycket kommissionen har avsatt i projektmedel, det vill säga EU-medel, till respektive program. Till exempel kan du se nuläget för hur mycket projektmedel som har beviljats och betalats ut. 

Statistik ERUF

 

För att projekt ska bli beviljade pengar ur fonderna krävs EU-medel inklusive medfinansiering.

Statistik ERUF