Tillväxtverket

Statistik

Här hittar du nyckeltal och statistik över EU-finansieringen för regional tillväxt i Sveriges regioner och hur EU-pengarna fördelas mellan regioner. All data uppdateras första måndagen varje månad.

miljarder svenska kronor är totala budgeten för Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi, inklusive privat och offentlig medfinansiering.

av budgeten för Koldioxidsnål ekonomi har hittills beviljats till projekt över hela Sverige, från Norrbottens län till Blekinge län.

Kontor

Handlägger du strukturfondsprojekt och vill se hur det går för regionalfonden i Sverige? Få en nulägesbild av hur mycket EU-medel som är utbetalt i varje program.  

Kontor

Söker du finansiering för en miljösatsning? Se hur mycket regionalfondsmedel som finns kvar att söka i din region för projekt som stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Kontor

Är du en innovationsfrämjande aktör? Här kan du ta del av hur mycket pengar ur regionalfonden som främjar forskning och innovation i din region.

Kontor

Arbetar du med att stötta Sveriges entreprenörer regionalt? Se hur mycket EU-medel som är avsatta i din region för att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.

Kontor

Söker du finansiering för projekt inom hållbar stadsutveckling? Här kan du utforska möjligheten att söka finansiering från regionalfonden.

Kontor

Är du strukturfondspartnerskapsledamot och intresserad av hur mycket privat kapital som finansierar EU-projekt i din region? Följ upp hur mycket privat kapital som hittills har medfinansierat regionalfondsprojekt i Sverige.