Tillväxtverket

The Global Challenges Prize 2017 - Remodelling Global Cooperation

Stiftelsen Global Challenges Foundation presenterar priset "Global Challenges 2017: A New Shape" i syfte att hitta nya former för globalt samarbete.

Vad kan du söka för?

Tävlingens mål är att hitta de bästa nya modellerna för globalt samarbete, som klarar av att hantera globala risker. En prispott på 5 miljoner USD kommer att fördelas bland de bästa idéerna om en ny global styrning som kan hantera de globala riskerna.

Anmälan senast 30 september