Tillväxtverket

Strategiska Innovationsprogrammet BioInnovation

Projekt inom denna utlysning ska vara nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en frågeställning av radikal och innovativ karaktär. Detta innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn ska vara högre än i mer traditionella projekt.

Vad kan du söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt med idéer och frågeställningar som har potential att bidra till, och dra nytta av, övergången till en biobaserade ekonomi. Projektet ska bestå av minst två parter, varav minst ett företag.

Ansök senast 15 juni