Tillväxtverket

Demo Miljö

Demo Miljö ger företag möjligheten att demonstrera sin miljötekniska produkt till ett lokalt etablerat företag i en av de aktuella utvecklingsländernas marknader. Syftet med programmet är att skapa långsiktiga partnerskap och generera affärer samtidigt som man löser ett aktuellt lokalt miljöproblem.

Vad kan du söka för?

Företag kan ansöka om planeringsbidrag på max 350 TKR (100 procent finansiering) eller demonstrationsprojekt på max 1,8 MKR (<50 procent finansiering).

Ansökan för demonstrationsbidrag sker i två steg. Det första innebär att lämna en projektidé som du kan få återkoppling på innan du skickar in fullständig ansökan. Ansökan för planeringsbidrag sker i ett steg.

Ansök senast 28 februari