Tillväxtverket

Affärsutvecklingscheckar till företag

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Vad kan du söka för?

Checkarna riktar sig till företag med ordnad ekonomi som har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor. Du kan ansöka för mellan 50 000–250 000 kronor och motsvara max hälften av kostnaderna för ditt projekt. Du kan alltså få en check för upp till halva kostnaden. Resten betalar ditt företag.

Du ansöker hos din region (länsstyrelse eller regionförbund). Det är olika ansökningstider för olika regioner så kontakta din region för närmare besked.

Kontakta din region för exakta ansökningstider