Tillväxtverket

Almi Invest Greentech

Almi Invest Greentech är en riskkapitalfond som vänder sig till små och medelstora företag som erbjuder varor och tjänster som minskar klimatutsläppen. Fonden inriktar sig på företag i startfasen och är en satsning på 650 miljoner kronor. Investeringar ska genomföras i cirka 50 företag till och med år 2023. Mer information publiceras löpande på både Tillväxtverkets och Almi Invest:s webbplatser. Du kan även kontakta Eva Rosenthal, Tillväxtverket, 08-681 77 26 eva.rosenthal@tillvaxtverket.se

Läs om Almi Invest Greentech på Tillväxtverkets webbplats

Läs om Almi Invest Greentech på Almi Invests webbplats