Tillväxtverket

Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Du kan söka bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.

Vad kan du söka för?

Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50–250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden. Studien ska syfta till någon form av investering för att genomföra studiens slutsatser eller rekommendationer.

Ansökan öppen