Tillväxtverket

Bygginnovationen 2011-2018

Med Bygginnovationen vill Vinnova utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor. Bygginnovationen ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet i de svenska byggföretagen.

Vad kan du söka för?

Små och medelstora företag kan ansöka om 100 000 kronor för projekt i tidiga skeden eller 350 000 kronor för att komma vidare i utvecklingen av innovationen.

För att kunna söka måste du först skicka in din projektidé via e-post till Bygginnovationens programledning. Detta görs på en särskild blankett som du ser genom att klicka här

Ansökan öppen under hela utlysningsperioden 2011-2018