Tillväxtverket

 

BSR Innovation Express

Innovation Express är en gränsöverskridande finansiering riktad till kluster/ innovationsmiljöer för att stärka små och medelstora företags internationalisering.

Vad kan man söka för?

Projekt som finansieras kan ha riktning mot så väl ett marknadsnära arbete som mot innovationssatsningar – förutsatt att det stärker små och medelstora företags internationalisering. Finansieringen är på högst 500 TKR och medfinansierar 50 procent.

Mer information finner du på utlysningens webbplats. Du kan även kontakta Ewa Andersson, Tillväxtverket, 08-681 94 51, ewa.andersson@tillvaxtverket.se