Tillväxtverket

Ansök om EU-medel i din region

Är du en privat- eller offentligrättslig juridisk person som till exempel representerar ett universitet, högskola, regionförbund, kommun, landsting eller statlig myndighet - då kan du söka projektmedel för att ta fram koldioxidsnåla produkter och tjänster. Skriv ihop din ansökan nu!

Hur går ansökningen till?

Utlysningar sker löpande i din region. Aktuella utlysningar inom EU-programmen publiceras på Tillväxtverkets webbplats.

Du kan även kontakta ditt regionala kontor för att stämma av projektidé och ansökningsomgångar.

Relevanta länkar för EU-medel

Vill du veta mer om budget, beviljat och utbetalt, per geografiskt område, tematiskt område och insatsområde kan du besöka vår statistikdel (se länk nedan). Vill du ta reda på mer om de regionala programmen och tematiska mål, besök då nedan länkad sida.