Tillväxtverket

Sök finansiering

Här hittar du som företagare eller offentlig aktör ett urval av länkar till finansiella stöd i din region, hos samarbetsorganisationer och myndigheter.

Energieffektiviseringsstöd till

företag

Här hittar du olika typer av stöd för  energieffektiviseringsåtgärder riktade till små och medelstora företag.

 

 

 

Finansiering för produktutveckling och innovation

Här hittar du finansiering om du ska utveckla en vara, en tjänst eller en innovation.

Klimatklivet

700 miljoner per år till och med 2020. Klimatklivet är ett investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

Energimyndighetens öppna utlysningar

Ta del av Energimyndighetens samtliga utlysningar här. 

Tillväxtverkets öppna utlysningar

Ta del av Tillväxtverkets samtliga utlysningar här. Tillväxtverkets finansieringar ska gynna regional och ekonomisk tillväxt.

 

 

 

Vinnovas öppna utlysningar

Välj mellan ett urval av finansieringsmöjligheter och stöd. Vinnova finansierar innovationer.

Boverkets öppna utlysningar

Här kan du hitta olika typer av bidrag till hållbart byggande.

Naturvårdsverkets öppna utlysningar

Naturvårdsverket, Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd samt EU har bidrag för olika naturvårdsinsatser.

Hållbarstad

På hallbarstad.se kan du filtrera på målgrupp och område och välja mellan flera utlysningar och stöd.

 

Rådgivning och finansiering via Swedish Cleantech

I Swedish Cleantechs finansierings- och rådgivningsguide hittar du privata och offentliga aktörers tjänster som riktar sig till svenska miljöteknikföretag.

Almi Invest Greentech

Almi Invest söker drivna entreprenörer med affärsidéer som kan bygga framtidens tillväxtföretag. Bolagen ska vara nystartade eller inne i en tidig expansionsfas.

EUfonder.se - en guide till EU finansieringar i Sverige

En guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige.

Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar

68 miljoner kronor 2016–2019 till planering som ökar användningen av spetstekniker och systemlösningar i stadsmiljöer.

Demo Miljö - stöd till nya marknader

Finansiering av nya miljötekniklösningar i utvalda utvecklingsländer. Målgruppen är företag.