Tillväxtverket

Resultat − hållbart byggande

Projekten har bidragit till koldioxidsnålt och energieffektivt byggande och förvaltning samt främjande av miljöteknik.

Grön BoStad Stockholm

Projektet ska skapa en hållbar stadsutveckling genom att utveckla testbäddar och mötesplatser för små och medelstora företag och samtidigt motverka segregation i bostadsbyggandet.

Reportage: Teknik och sociala aspekter i hållbart bostadsbyggande

Projektwebbplats: Grön BoStad Stockholm 

Offentlig innovationskraft för övergången till en koldioxidsnål ekonomi, CO2Off

Projektet har utarbetat en spridningsbar modell eller process för hur offentliga/kommunala bolag kan agera som första kund i samband med teknisk och kommersiell validering av nya energitekniska innovationer.

Reportage: Projektet som är en brygga mellan startupföretag och offentliga aktörer