Tillväxtverket

Resultat − förnybar energi i SME

Projekten har utvecklat, breddat och främjat användandet av förnybar energi samt ökat investeringarna.

Green -Gröna energiinvesteringar för hållbar näringslivs- och samhällsutveckling

Projekt som hjälpt företag att utveckla affärsidéer för investeringar inom energi och hållbarhet i Norrbotten.

Projektwebbplats: Guider, filmer, podd och rapporter 

Utvärderingsrapport: Gröna Energiinvesteringar , 415.9 kB.

Framtidens solel i Östra Mellansverige

Projektet har bidragit till att ökad investeringstakt i solel i små och medelstora företag. 39 företag har investerat i solel och 24 företag planerar att göra det.
Flera rapporter publicerade på framtidenssolel.se och projektet fortsätter nu i en fas 2.

Utvärderingsrapport: Framtidens solel i Östra Mellansverige , 763 kB.