Tillväxtverket

Resultat − företagsstöd

Projekten har gett stöd direkt till företag som kapital.

Encom 2020 - Energy investments for competitive companies 2020

Projektet har gett små- och medelstora företag i Dalarna direkt stöd i form av kapital för energieffektivisering samtidigt som det skapat nya jobb. Projektet har lett till effektivare energianvändning, ökad användning av förnybar energi och investeringar i miljöteknik som bidrar till energieffektivisering. ​

Projektet har bidragit till att:

  • 172 nya jobb har skapats ​​
  • 203 miljoner kronor i investeringar, inklusive privat medfinansiering​​
  • 446 000 MWh i sparad energi​​
  • Ca. 6 000 ton minskade utsläpp av koldioxid

Utvärderingsrapport: Encom 2020

Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Stödet vänder sig till företag som vill komma vidare efter en energikartläggning och behöver undersöka något närmare innan investeringe innan en investering genomförs. Travsportens riksanläggning Wången och MotorHalland är två företag som använt stödet på olika sätt.

Goda exempel: Företag som genomfört en miljöstudie

Utvärderingsrapport: Miljöstudier