Tillväxtverket

Resultat − energieffektiv­isering i SME

Projekten har stöttat små och medelstora företag att minska sin energianvändning.

KTP Energi - Hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv

Projektet har placerat en nyexaminerad student på ett företag för att förändra. Win-win effekten är imponerade och möjligheterna många.

Film: Modell för kunskapsväxling skapar nya möjligheter för Sverige

Intervju: KTP-modellen ska sätta fart på tillväxten

Film: Spellista om KTP projektet

Utvärderingsrapport: KTP Energi , 841.7 kB.

Smart energi Skåne

Projektet har samlat 19 skånska företag med energiintensiv produktion i nätverk för att engageras i energieffektivisering. Företagen har fått stöd i analys, energikartläggning och i att planera åtgärder. Det har gett bra resultat. Till exempel har ett sågverk sparat upp emot 20 procent av sin elanvändning genom att korta ner sina torktider för virket.

Reportage:  Nätverk med 19 skånska företag med energiintensiv produktion

Incitament för energieffektivisering

Projektet samarbetar med tillsynsmyndigheterna för att sprida information och kunskap till företag som är föremål för tillsyn. Genom energitillsynen nås SMF i olika branscher vilket bidrar till att minska skillnader mellan olika branscher när det gäller energieffektivisering.

Inspirationsfilmer: Företag inom olika branscher som energieffektiviserat

VäxtHus

Projektet har kombinerat miljö- och affärstänkande genom att hjälpa företag att implementera en hållbar utvecklingsstrategi och bygga varumärken som förknippas med hållbara värderingar. Företagen som deltagit i projektet har levererat kommersialiserade och miljömässigt hållbara innovationsprojekt. Tillexempel har Againitys skräddarsytt turbiner som gör el av spillvärme.

Broschyr: Metoder, verktyg och företagsexempel , 2 MB.

Energiriket

Projektet riktar sig till företag och akademi. Genom att arbeta med energinätverk och samverkan med sistaårselever från civilingenjörsprogrammet från Linköpings universitet, har innovationer inom energiområdet identifierats och möjligheter skapats att testa dem.

Reportage: Så här jobbar Energiriket för att hjälpa företag hitta hållbara energilösningar 

Utvärderingsrapport: Energiriket , 332.2 kB.

Lokalt Klimatarbete, Regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnå ekonomi

Restauranger som fick arbeta med klimatmärkta menyer minskade utsläppen av växthusgaser med drygt 30 procent. Uppföljningen visar att gästerna valde mer klimatsmarta maträtter när utsläppen presenterades på menyn.

Webbsida: Klimatdriven fötegagsutveckling Resultaten