Tillväxtverket

Projektresultat

Här hittar du resultat från klimatsmarta projekt inom de sex projektportföljerna runt om i landet. Bli inspirerad av artiklar, rapporter och informationsmaterial med mera.

Företagsstöd

Projekten har gett stöd direkt till företag som kapital. 

Hållbara transporter

Projekten har bidragit till att minska användning av fossila bränslen och öka ett hållbart resande.

Hållbart byggande

Projekten har bidragit till koldioxidsnålt och energieffektivt byggande och förvaltning samt främjande av miljöteknik.

Energieffektiv­isering i SME

Projekten har stöttat små och medelstora företag att minska sin energianvändning.

Förnybar energi
i SME

Projekten har utvecklat, breddat och främjat användandet av förnybar energi samt ökat investeringarna.

Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Projekten har stöttat utvecklingen av koldioxidsnåll teknik, klustersamverkan och samarbeten mellan näringsliv, forskning och offentliga sektor.