Tillväxtverket

Företagsstöd

Här hittar du projekt som ger stöd direkt till företag som kapital. Detta innefattar stöd för att göra en energikartläggning eller en miljöstudie inför en större investering men även generellt stöd till företag som satsar på energi, klimat och miljö. Nya projekt publiceras löpande.


Pågående projekt

 • Stöd till Energikartläggning

  Vill ditt företag arbeta mer effektivt med att minska företagets energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? Då ska du börja med att göra en …

 • Miljöstudier - ramprojekt

  Vill du jobba mer systematiskt med energifrågan? Vill du utveckla befintliga tekniker och processer i verksamheten och behöver förbereda investeringar …

 • Encom 2020 - Energy investments for competitive companies 2020

  Svensk industri använder mer el jämfört med industrier i andra europeiska länder. En förklaring till den höga elanvändningen är det historiskt låga …

 • Värmländska företag satsar på energi, klimat och miljö

  Projektet Värmländska företag satsar på energi, klimat och miljö erbjuder stöd till värmländska små och medelstora företag för att få dessa att …

 • Ramprojekt Företagsstöd - Miljöinvesteringar i Gävleborg

  Gävleborgs län har ett flertal större industrier såsom massabruk, stålverk och verkstadsindustrier som har hög energianvändning. Det bidrar till att …

 • ENCOM II - Energy investments for competitive companies 2020

  Dalarnas län har en regional energi- och klimatstrategi där målet är att sektorerna industri och service ska effektivisera sin energianvändning med 25 …

Avslutade projekt

Ingen information tillgänglig