Tillväxtverket

Informations- och faktablad

Här hittar du informationsblad om ett trettiotal projekt. Du kan ladda ner eller skriva ut faktabladen efter dina behov. Välj projektportfölj och hitta projekt i din region/programområde. 

Hållbara transporter

Hållbart byggande

Energieffektivisering i SME

Förnybar energi i SME

Forskning och innovation samt koldioxidsnål teknik