Tillväxtverket
Hållbart byggande

STRATUS

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 19 augusti 2019 – 31 december 2021

Med siktet inställt på en mer koldioxidsnål ekonomi ska projekt STRATUS arbeta fram individuella handlingsplaner för tolv kommuner i Norrbotten. Målet är att kommunerna ska har fått tillräcklig kunskap och erfarenhet för att fortsätta att arbeta strategiskt med sitt energi- och klimatarbete efter avslutat projekt.

Bakgrund

Projektet STRATUS är en fortsättning på förstudien PreStratus där 14 kommuner i Norrbotten deltagit. I arbetet med förstudien kom det fram att flertalet av kommunerna främst hade behov av stöd i det strategiska området av energi- och klimatarbete. Projektet STRATUS ska bidra med detta genom att hjälpa till att ta fram individuella planer för hur kommunerna ska kunna uppfylla energi- och klimatmålen utifrån sina förutsättningar.

Mål

Projekt STRATUS övergripande mål är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. För projektet finns tre delmål uppsatta:

  • Deltagande kommuner ska ha en plan för hur de ska bidra till att nå de nationella energi- och klimatmålen, anpassad till kommunernas förutsättningar.
  • Deltagande kommuner ska ha gjort en kartläggning av hur infrastrukturen för elfordon ska se ut i kommunen. Detta ur både ett lokalt och regionalt perspektiv, samt påbörjat en implementering.
  • Deltagande kommuner ska ha genomfört en kartläggning av var det är intressant med solelsanläggningar, samt påbörjat en implementering.

Målgrupp

Primär målgrupp är kommunerna: Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Sekundär målgrupp är Region Norrbotten.

Förväntat resultat

Vid projektavslut förväntas varje deltagande kommun ha en plan för hur de ska bidra till att nå de nationella energi- och klimatmålen. Det ska finnas resultat och goda exempel på implementering av internt strategiskt arbete inom offentlig verksamhet. En kartläggning för infrastrukturen gällande ladd-el ska finnas hos de kommuner som väljer att arbeta med eltransporter. De kommuner som väljer att arbeta med solel ska ha genomfört en kartläggning och identifierat intressanta platser för var solelsanläggningar kan installeras. Samtliga kommuner ska ha höjt sin kunskap om miljöanpassad upphandling samt samverkat vid möjliga tillfällen.

För mer information om STRATUS, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Arjeplogs kommun

68 110 kr

 

Offentlig medfinansering

Biofuel Region AB

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Bodens kommun

73 842 kr

 

Offentlig medfinansering

Gällivare kommun

79 257 kr

 

Offentlig medfinansering

Haparanda kommun

46 937 kr

 

Offentlig medfinansering

Jokkmokks kommun

69 750 kr

 

Offentlig medfinansering

Kalix kommun

78 059 kr

 

Offentlig medfinansering

Luleå kommun

163 995 kr

 

Offentlig medfinansering

Norrbottens energikontor AB

1 100 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Pajala kommun

57 342 kr

 

Offentlig medfinansering

Piteå kommun

84 381 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Norrbotten

1 935 923 kr

 

Offentlig medfinansering

Älvsbyns kommun

58 926 kr

 

Offentlig medfinansering

Överkalix kommun

68 469 kr

 

Offentlig medfinansering

Övertorneå kommun

69 312 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 004 303 kr

Total medfinansering

4 004 303 kr

100 %

Total finansiering

4 004 303 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202348

Projektägare

Energikontor Norr AB

Projektledare

Isabella Katsimenis
Energikontor Norr AB
070-183 55 26

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden