Tillväxtverket
Hållbart byggande

Solklart-energieffektiva miljöer för Skånes regionmuseer

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 september 2015 – 31 maj 2016

Solklart bereder vägen för energieffektivare muséer i Skåne

Klimatmontrar, ledbelysning och ventilationslösningar. Det är några förslag efter tre skånemuseers inventering av lösningar för att spara el. Våren 2017 söker man pengar för att genomföra en del av åtgärderna.

Under tio månader har Malmös museer arbetat tillsammans med Kulturen i Lund, Region Museet i Kristianstad och fastighetsägare för att undersöka hur museibyggnadernas inomhusklimat och belysning kan bli bättre.

Inger Pedersen från Malmö Museer har varit projektledare och hon menar att klimatet i museibyggnader ofta är ett stort bekymmer – både för personal, besökare och föremål.

Förstudiens praktiska arbete har till största delen genomförts av en konsult som har samlat resultatet av alla inspektioner och mätningar i en övergripande och tre specifika rapporter.

En insikt var att det blir ett glapp i överlämningen mellan de som bygger klimatsystem och museernas eget driftfolk. ”I ett exempel upptäckte man en ventilationsanläggning när man skulle sätta upp en monter på en vägg”, säger Inger Pedersen och tillägger att Nationalmuseet i Stockholm berättade om en liknande erfarenhet vid ett av projektets studiebesök. ”Slutsatsen blev att vi måste ha en tidigare dialog med entreprenörer för att tillsammans hitta nya lösningar som att lägga ventilationen i taket istället för i väggarna”, berättar Inger.

 

Investering i led lönar sig i längden

Mätningar av relativ luftfuktighet och temperatur gav museipersonalen bekräftelse på det man redan visste eller anade. Annat blev nya lärdomar. ”Det visade sig till exempel att våra planer på att klimatisera ett rum i sig skulle innebära en orimligt stor kostnad vilket fick oss att istället välja klimatiserade montrar i väntan på att fastighetsägaren ska byta hela ventilationen”, berättar Inger.

Andra insikter handlade om belysning. Museernas armaturer och projektorer i taket både drar ström och alstrar värme, vilket sommartid gör en del rum ohälsosamt varma. Målet är att ha ett stabilt klimat som passar både föremål och besökare. ”Att byta till ledlampor skulle kosta en del i investering, men på sikt skulle vi tjäna på att slippa kyla vissa rum på sommaren”, säger Inger Pedersen.

 

Förstudie leder till klokare val

Hon är personligen mycket nöjd med resultatet av förstudien och menar att det gäller även de som var mest tveksamma i början. Hon är också glad över att projektet var just en förstudie: ”nu kan vi reflektera och söka pengar för rätt saker. Utan den kunskapen kunde det både blivit onödigt dyrt och hutlöst fel.”

Förstudien avslutades med ett seminarium för bland annat företag. Och intresset var betydligt större än vid ett inledande möte. ”För att genomföra våra planer behöver vi att ta in folk som kan göra det vi inte kan och seminariet visade att det finns många företag som både utvecklar nya, bättre och billigare armaturer och kan fungerar som entreprenörer och konsulter”, berättar Inger.

Under seminariet berättade en representant från Tekniska museet bland annat om ett vändbart fönster som skulle kunna absorbera värme under sommarmånaderna: en ny "'dold' marknad med jättepotential som blev en bra öppning för diskussioner vid seminariet.”

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Kristianstads kommun

26 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige

37 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Malmö kommun

300 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Museet Kristianstad

37 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

400 000 kr

Total medfinansering

400 000 kr

62,35 %

Summa EU-medel

241 568 kr

37,65 %

Total finansiering

641 568 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200401

Projektägare

Malmö kommun

Projektledare

Inger Pedersen
Malmö kommun
0708 35 36 19

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden