Tillväxtverket
Hållbart byggande

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i ÖMS

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 november 2019 – 31 december 2022

Projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige ska jobba med hållbarhetsfrågor ur ett brett perspektiv genom en mer uppsökande verksamhet och anpassad kommunikation. Insatserna ska leda till att fler fastighetsägare genomför energieffektiviserande åtgärder.

Bakgrund

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige bygger på erfarenheter från pågående projekt. Aktiviteterna som ska ske inom ramen för projektet ska ge en utökad digitalisering, mer miljövänliga materialval och effektbalansering av elnät. Aktiviteterna riktar sig främst till små och medelstora företag i fastighetsbranschen, men även det regionala näringslivet kommer medverka i form av kunskapsspridare och föredömen.

Mål

Det övergripande målet är att fastighetsägare i Östra Mellansverige bidrar till att uppfylla nationella energi- och klimatmål. Projektmålet är att fler fastighetsägare i Östra Mellansverige minskar sina klimatutsläpp och verkar för fler framtidssäkra och resurseffektiva byggnader.

Målgrupp

Den primära målgruppen är små och medelstora fastighetsägare inom offentlig och privat sektor. Den sekundära målgruppen består av kommuner, myndigheter, akademi, leverantörer, konsulter, brukare, hyresgäster och branschorganisationer.

Förväntat resultat

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige förväntas leda till att:

  • Deltagande fastighetsägare har framtidssäkrat och resurseffektiviserat sina fastigheter.
  • Befintlig plattform och struktur för kunskaps- och erfarenhetsåterföring ska ha utökats.
  • Befintlig plattform och struktur för kunskaps- och erfarenhetsåterföring ska ha vidareutvecklats genom att omfatta ett bredare kunskapsfält.
  • Fler aktörer ska genomföra resurseffektiva åtgärder och ställa mer långtgående krav på att byggnader ska ha ett lågt miljö- och klimatavtryck, samt vara bättre rustade för framtida förändringar.
  • Fler deltagande företag och/eller fastighetsägare genomför resurseffektiva åtgärder och ställer mer långtgående krav på att byggnader ska ha ett lågt miljö- och klimatavtryck, samt vara bättre rustade för framtida förändringar.
  • Det finns framtagna metoder för framgångsrika tillvägagångssätt för att intensifiera energiarbetet inom fastighetssektorn.

För mer information om Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Energikontoret i Mälardalen AB

120 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Eskilstuna kommun

150 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Kustbostäder i Oxelösund AB 5565270062

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Örebro län

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Oxelö Energi 5560709429

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

1 586 124 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

560 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Örebro kommun

240 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 911 124 kr

Privat medfinansering

E.ON.

180 000 kr

 

Summa privat medfinansering

180 000 kr

Total medfinansering

3 091 124 kr

100 %

Total finansiering

3 091 124 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202645

Projektägare

Örebro Läns Landsting

Projektledare

Niklas Jakobsson
Örebro Läns Landsting
019-602 63 29

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden