Tillväxtverket
Hållbart byggande

preStratus

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 13 augusti 2018 – 31 mars 2019

Energikontor Norr har arbetat nära kommunerna i Norrbotten i många olika projekt. Energikontoret i dessa projekt har nu märkt en större efterfrågan på samverkan och mer stöd i energi- och klimatarbetet. Förstudien preStratus ska undersöka vad det utökade behovet beror på och hur ett eventuellt genomförandeprojekt ska kunna arbeta med planläggning av arbetet.

Bakgrund

I förstudien preStratus kommer kommunernas behov av utökat stöd i energi- och klimatarbetet undersökas, för att minska energianvändning och bidra till en koldioxidsnål ekonomi. Det kommer även undersökas vilken typ av stöd som kommunerna behöver samt hur samverkan kan ske mellan kommunerna, bl. a. för att lära av varandra och för att utnyttja resurser effektivt och hållbart. Förstudien ska lägga grunden för ett tänkt genomförandeprojekt med målet att de deltagande kommunerna har en tydlig plan för sitt energi- och klimatarbete.

Syfte

Förstudiens övergripande syfte är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Det finns även fyra identifierade delmål. Att:

 1. Nuläget i varje kommun är kartlagt.
 2. Drivkrafter samt behov och förutsättningar i de deltagande kommunerna är identifierade.
 3. Samverkansmöjligheter för lyckat energi- och klimatarbete i Norrbotten är identifierade.
 4. Framgångsfaktorer för lyckat klimatarbete är identifierade.

Målgrupp

Förstudiens primära målgrupp är kommunerna i Norrbotten. Dialogpartners är Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, Luleå tekniska universitet och Energimyndigheten, samt andra kommuner i Sverige.

Förväntat resultat

Efter genomförd förstudie finns:

 • en bild av hur energi- och klimatarbetet ser ut i de deltagande kommunerna.
 • en sammanställning av identifierade behov, förutsättningar och önskemål för åtgärder hos deltagande kommuner.
 • identifierade möjligheter till samverkan mellan kommuner.
 • undersökta framgångsfaktorer från andra kommuner.
 • kartlagda verktyg och metoder för ett framgångsrikt strategiskt arbete.
 • ett väl förankrat huvudprojekt hos tänkte deltagande kommuner och andra samarbetspartners.
 • identifierade samverkanspartners för ett huvudprojekt.

För mer information om preStratus, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Arjeplogs kommun

7 920 kr

 

Offentlig medfinansering

Arvidsjaur kommun

13 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Bodens kommun

13 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Gällivare kommun

13 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Haparanda kommun

7 920 kr

 

Offentlig medfinansering

Kalix kommun

13 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Kiruna kommun

13 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Luleå kommun

13 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Norrbottens energikontor AB

232 360 kr

 

Offentlig medfinansering

Pajala kommun

13 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Piteå kommun

13 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Älvsbyns kommun

13 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Överkalix kommun

7 920 kr

 

Offentlig medfinansering

Övertorneå kommun

7 920 kr

 

Summa offentlig medfinansering

382 840 kr

Total medfinansering

382 840 kr

50 %

Summa EU-medel

382 840 kr

50 %

Total finansiering

765 680 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201602

Projektägare

Energikontor Norr AB

Projektledare

Isabella Katsimenis
Energikontor Norr AB
070-183 55 26

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden