Tillväxtverket
Hållbart byggande

Plusenergiförskolan som logistiknod i det koldioxidsnåla lokalsamhället

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 maj 2015 – 31 augusti 2015

Plusenergiförskola som logistiknod ger dubbla klimatvinster

Kommuner kan minska sitt klimatavtryck genom att bygga om förskolor till plusenergihus. För att motivera den extra kostnaden skulle förskolan också kunna hantera post, lämna ut matkassar och organisera samåkning. En förstudie i Uppsala, Knivsta och Enköping har kartlagt möjligheten att både spara energi och minska CO2-utsläpp.

Plusenergiförskolor kan minska energianvändningen i kommuner.

Grundidén i projektet Plusenergiförskolan som logistiknod i det koldioxidsnåla lokalsamhället var att undersöka förutsättningarna för plusenergirenoveringar genom att addera ett extra värde till kommuners bygg- och renoveringsbeslut.

En annan tanke var att skapa förutsättningar för innovativa företag som kan utveckla nya samordnings- och delningstjänster i och omkring sådana logistiknoder. Några konkreta exempel är post, utdelning av matkassar och ökad samverkan mellan olika transportslag som bilpool, samåkning och kollektivtrafik. Förutom att minska utsläppet av CO2 skulle en sådan samordning också minska pendlingstiden.

 

Grön logistik i lokalsamhället

Bakgrunden till idén är att många förskolor från 1960-1970-talen behöver renoveras. Det är ett bra tillfälle att samtidigt göra energibesparande åtgärder. Samtidigt är det svårt att motivera kommunerna att satsa extra pengar på detta.

”Vår idé är att addera ett extra värde i form av färre transporter och mindre biltrafik, samtidigt som vi ökar tillgången till service både för föräldrar och boende”, säger Thomas Sundén, VD för Sustainable Innovation i Uppsala som ledde förstudien.

Under förstudien genomförde han och hans kollegor ett antal workshops då tre kommuner – Uppsala, Enköping och Knivsta – fick kartlägga sitt behov av ny- och ombyggnad av skollokaler. Samtidigt inventerade man det regionala näringslivets pågående insatser och potentiella innovationsbolag som ska kunna bjudas in i ett senare skede.

 

Brist på resurser

Projektet Plusenergiförskolan som logistiknod i det koldioxidsnåla lokalsamhället pågick under hösten 2015. Ett år senare ligger arbetet på is i väntan på ytterligare resurser för att omsätta planerna i verkligheten. I Uppsala renoveras en förskola till plusförskola, medan övriga planerade renoveringar fortgår enligt ursprunglig plan.

”En slutsats efter förstudien är att det krävs ett politiskt ramverk för hur kommunen ska renovera för att nå resultat”, avslutar Thomas Sundén.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Uppsala kommun

250 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

250 000 kr

Total medfinansering

250 000 kr

57,07 %

Summa EU-medel

188 052 kr

42,93 %

Total finansiering

438 052 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200242

Projektägare

Sustainable Innovation i Sverige AB

Projektledare

Thomas Sundén
Sustainable Innovation i Sverige AB
0709 44 11 70

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden