Tillväxtverket
Hållbart byggande

LEK3 - hållbar fastighetsanvändning genom samverkan

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 augusti 2016 – 30 november 2019

Genom projektet LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan vill Energikontor Norr få fastighetsägare, driftspersonal, förvaltare, brukare/hyresgäster och energibolag att sätta gemensamma mål för energieffektivisering.

LEK3 - hållbar fastighetsanvändning genom samverkan vill bland annat öka medvetenheten om att människor, utifrån sina olika roller, förutsättningar och utgångspunkter förhåller sig till energianvändning på olika sätt.

I projektet skapas därför samverkansgrupper som ska sätta gemensamma mål för fastigheternas energianvändning och klimatpåverkan. En del av projektet går också ut på att ta fram modeller som utgår både från parternas incitament för att spara energi – och från deras möjligheter att påverka.

LEK3 står för nyckelorden: Långsiktighet, Energiansvar, Kunskap/Kompetens/Kreativitet, vilka har identifierats som viktiga faktorer för att få till stånd ett energieffektiviseringsarbete som engagerar och involverar alla berörda aktörer i en byggnad. Arbetet bygger i första hand på erfarenheter från ett testpilotprojekt som Energikontor Norr tidigare genomfört.

 

Deltagare från sex kommuner och två län

Efter snart tre månader har projektet lockat 16 deltagare från två län. Förutom kommunerna Norsjö, Umeå, Åsele, Boden, Luleå och Piteå deltar energibolagen Umeå Energi, Pite Energi och Åsele Energiverk samt fastighetsägarna Stiftelsen Åselehus, Lindbäcks Fastighet AB, BRF Södra Hamnen Piteå, Bostaden AB och Sunderbyn Folkhögskola. Dessutom deltar Fastighetsägarna MittNord, Hyresgästföreningen samt landstingen i Norrbotten och Västerbotten.

Tomas Edenor är projektledare vid Energikontor Norr och han är särskilt glad över att projektet har deltagare från både små och stora kommuner och olika stora energibolag. ”Förhoppningen är att de ska inspireras och lära av varandra”, säger Tomas.

”För att överbrygga energieffektivitetsgapet mellan fastighetsägare, driftpersonal och boende måste vi arbeta både med tekniska lösningar och människors beteende”, säger han och nämner som exempel att Umeå Energi:s system för att hyra ut solceller borde kunna inspirera andra.

 

15 procent minskad energiförbrukning

Ett delmål är att alla byggnader som ingår i projektet ska sänka sin energianvändning med minst 15 procent under projektets tre år. Ett annat delmål är att energibolagen ska utveckla minst tre nya energitjänster/affärsmodeller.

Tomas Edenors tips är att några av dem kommer att handla om solenergi, bättre utvecklade serviceavtal och mer kundanpassade prismodeller för fjärrvärme.

LEK3:s deltagare träffades för första gången under en tvådagars kick-off på Pite Havsbad 1-2 november 2016. Även om projektet formellt är igång är det fortfarande möjligt för fler fastighetsägare, kommuner och energibolag att ansluta sig.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

AB Bostaden i Umeå

149 500 kr

 

Offentlig medfinansering

Bodens kommun

199 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Norrbottens län

400 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Norsjö kommun

149 500 kr

 

Offentlig medfinansering

Piteenergi AB

159 400 kr

 

Offentlig medfinansering

Piteå kommun

19 800 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Norrbotten

319 800 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Västerbottens län

850 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

1 200 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Stiftelsen Åselehus 8961000794

94 500 kr

 

Offentlig medfinansering

Sunderby folkhögskola

243 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå energi AB

159 400 kr

 

Offentlig medfinansering

Västerbottens läns landsting

19 800 kr

 

Offentlig medfinansering

Åsele Energiverk AB 5562291095

49 500 kr

 

Offentlig medfinansering

Åsele kommun

94 500 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Västerbotten 2321000222

19 800 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 127 500 kr

Privat medfinansering

BRF Södra hamnen Piteå

76 380 kr

 

Privat medfinansering

Fastighetsägarna MittNord

94 500 kr

 

Privat medfinansering

Hyresgästföreningen

198 000 kr

 

Privat medfinansering

Lindbäcks fastighet AB

189 600 kr

 

Summa privat medfinansering

558 480 kr

Total medfinansering

4 685 980 kr

50,11 %

Summa EU-medel

4 666 185 kr

49,89 %

Total finansiering

9 352 165 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200913

Projektägare

Energikontor Norr AB

Projektledare

Marie Holmgren
Energikontor Norr AB
0703 35 07 03

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden