Tillväxtverket
Hållbart byggande

Hållbar Region - samverkan för en konkurrensstark och koldioxidsnål region

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2019 – 31 december 2020

Projektet Hållbar Region – samverkan för en konkurrensstark och koldioxidsnål region vill visa på nyttorna med att energibolag och fastighetsbolag jobbar tillsammans. Samtidigt har Energimyndigheten föreslagit att energieffektivisering ska främjas genom fastighetsnätverk och avtal mellan energibolag och fastighetsägare. Detta ska i sin tur leda till en ökad samverkan mellan dessa parter, något som kan gynna dem båda.

Bakgrund

Det finns flera lägenheter i miljonprogramhus där fjärrvärmeanvändningen skulle kunna mer än halveras med rätt renoveringsåtgärder. Då behov och utfall ser mycket olika ut för olika fastigheter är det viktigt att en dialog förs mellan de parter som medverkar i upprustningarna. Då kan fördelaktiga helhetslösningar hittas som gynnar det sammansatta energisystemet. Fastighetsägare ser ofta positivt på samverkan och dialog med fjärrvärmebolag, vilket kan resultera i energisystem som utgör en viktig beståndsdel i ett hållbart samhälle.

Mål

Projektets övergripande mål är att visa hur ökad samverkan mellan energibolag och fastighetsbolag kan påskynda utvecklingen till en hållbar region.

Målgrupp

Den primära målgruppen för projektet är näringslivet, fastighetsbolag och energibolag. Sekundära målgrupper är politiker, forskare och myndigheter.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt förväntas åtgärder ha visats för fjärrvärmeleverantör och fastighetsbolag som ska leda till både minskade kostnader och minskad klimatpåverkan för det gemensamma energisystemet. För att sprida tidiga och slutliga resultat kommer seminarier att anordnas, dessa syftar även till att förse projektet med viktig input under arbetets gång.

Projektets resultat kommer att spridas vidare till myndigheter och politiker genom nationella konferensbidrag. Publikationerna kommer att spridas i olika vetenskapliga sammanhang, samt presenteras vid forskargruppsmöten som anordnas av avdelningen för Energisystem vid Linköpings universitet.

För mer information om Hållbar Region – samverkan för en konkurrensstark och koldioxidsnål region, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Lejonfastigheter 5564777851

280 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Linköpings universitet

104 300 kr

 

Offentlig medfinansering

Statliga akademiska hus AB

280 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Stångåstaden 5560416850

280 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Tekniska verken i Linköping 5560049727

280 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 224 300 kr

Privat medfinansering

EON

280 000 kr

 

Summa privat medfinansering

280 000 kr

Total medfinansering

1 504 300 kr

50 %

Summa EU-medel

1 504 082 kr

50 %

Total finansiering

3 008 382 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201897

Projektägare

Linköpings Universitet

Projektledare

Louise Ödlund
Linköpings Universitet
073-460 26 22

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden