Tillväxtverket
Hållbart byggande

Grön Agenda - Resurseffektivt och klimatsmart byggande och förvaltning i praktiken

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2018 – 30 juni 2021

Just nu är byggindustrin stark. Det ökande antalet äldre i Dalarna gör att behovet av nya bostäder ökar. Mer specifikt ökar träbyggandet, vilket väntas stå för 50 procent av marknaden år 2025, jämfört med dagens 10 procent. Detta som en följd av att konsumenter blir mer och mer medvetna om klimatfrågor och önskar klimatsnåla material i allt högre grad. Projektet Grön Agenda ska prova och installera ny byggteknik och nya ventilationslösningar.

Bakgrund

Träindustrin i Dalarna består av tillverkare och leverantörer av småhus, huselement och byggprodukter. Projektet Grön Agenda syftar till att öka användningen av trä i byggandet. Det innebär att krav kommer ställas på ökad kompetens. För att öka kunskapen om moderna metoder, system och tekniska lösningar krävs en kompetensförsörjning som håller internationell spets. För att klara kraven måste alla resurser tas tillvara och ingen skillnad får göras på man, kvinna eller härkomst och ett tillåtande klimat måste skapas i branschen.

Syfte

Ett övergripande syfte är att driva på utvecklingen av en resurs- och klimatsnål hållbar bygg- och fastighetssektor i Mellansverige. Projektet ska skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och förnyelse inom bygg- och fastighetssektorns företag genom att stimulera utveckling av nya tjänster och produkter som leder till energieffektivisering och minskad miljöbelastning.

Målgrupp

 • små- och medelstora företag i bygg- och fastighetssektorn i länet (Dalarna)
 • komponent- och småhusindustrin i länet
 • tjänstesektorn, exempelvis konsulter, arkitekter, konstruktörer, energiexperter med flera
 • studenter inom byggteknik, planering och energiprogram
 • forskare inom prioriterade utvecklingsområden
 • kommuner
 • offentliga förvaltare/beställare

Förväntat resultat

Vid projektets avslut förväntas bland annat följande resultat uppfyllas:

 • Resurs- och klimatarbetet hittar strukturer, utvecklar fysiska platser och knyter samman forskning och utveckling.
 • Testbäddar och innovationsarenor finns utvecklade mellan akademi, näringsliv och samhälle.
 • Företag hittar kompetens för anställning och utveckling.
 • Utmaningarna leder till företag som inom området gör goda affärer.
 • Dalarna betraktas som en av de ledande regionerna i landet för träbyggande.
 • Ökad jämställdhet och mångfald hos målgruppen.

För mer information om projektet Grön Agenda – Resurseffektivt och klimatsmart byggande och förvaltning i praktiken, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Avesta kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Borlänge kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Falu kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Hedemora kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Högskolan Dalarna

120 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Leksands kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Malungs kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Mora kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Orsa kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Dalarna

5 550 850 kr

 

Offentlig medfinansering

Rättviks kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Säters kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Vansbro kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Älvdalens kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Dalarna (kommunalförbund) 2220001446

5 550 850 kr

 

Summa offentlig medfinansering

11 581 700 kr

Privat medfinansering

ByggDialog Dalarna AB

60 000 kr

 

Summa privat medfinansering

60 000 kr

Total medfinansering

11 641 700 kr

65,65 %

Summa EU-medel

6 090 849 kr

34,35 %

Total finansiering

17 732 549 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201454

Projektägare

Byggdialog Dalarna

Projektledare

Åke Persson
Byggdialog Dalarna
070-325 30 02

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden