Tillväxtverket
Hållbart byggande

FÖRSTUDIEPROJEKT LEK3: Energieffektivisering i fastigheter

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 maj 2015 – 31 januari 2016

FÖRSTUDIEPROJEKT LEK3: Energieffektivisering i fastigheter har som övergripande mål att bidra till en ur energisynpunkt mer hållbar användning av fastigheter och byggnader genom arbete i lokala samverkansgrupper.

Metoder och erfarenheter från samverkansgruppernas arbete ska sedan spridas till fler aktörer. Totalt ska minst 16 organisationer ha nåtts av projektets insatser. Minst 3 nya energitjänster/affärsmodeller ska ha utvecklats hos deltagande energibolag och erbjudits deltagare i samverkansgrupperna.

Näringslivet finns representerat i projektets olika grupper. I samverkansgrupperna finns bland annat fastighetsägare, driftspersonal, vaktmästare, hyresgäster och energibolag. Energibolagen har flera funktioner i projektet; dels att utbyta erfarenheter med andra energibolag, i första hand inom områdena: energitjänster, prismodeller och energieffektivisering, dels att i samverkansgrupperna hitta vägar till gemensamma lösningar och avtal.

Energibolagen kommer också att vara med i projektets styrgrupp. Fastighetsägaren blir ingången till hyresgästerna och driftspersonal och är troligast den viktigaste parten och främsta mottagaren av projektets resultat.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Norrbottens energikontor AB

265 207 kr

 

Offentlig medfinansering

Piteenergi AB

34 850 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå energi AB

54 850 kr

 

Summa offentlig medfinansering

354 907 kr

Total medfinansering

354 907 kr

50 %

Summa EU-medel

354 906 kr

50 %

Total finansiering

709 813 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200321

Projektägare

Energikontor Norr AB

Projektledare

Tomas Edenor
Energikontor Norr AB
0920 20 02 67, 0703 43 03 44

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden