Tillväxtverket
Hållbart byggande

Evertherm-Geo

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 januari 2018 – 31 december 2020

Geoenergi är en teknologi i snabb utveckling. Den vanligaste formen av geoenergi i Sverige är bergvärme. Men åldrande borrhål och mer effektiva värmepumpar gör tekniken mindre efterfrågad. Projektet Evertherm-Geo ska demonstrera, optimera och validera en teknologi som gör det möjligt att återladda borrhål med hjälp av luftvärme.

Bakgrund

Globalt sett är Sverige ett av föregångsländerna inom geoenergi. Utarmning av borrhål gör att marknadsintresset har ökat för lösningar som gör det möjligt att ladda borrhålen med energi. Därför har ett omfattande arbete lagts på att ta fram systemlösningar för att utvinna energi från spillvärme, sjövärme och luftvärme. Teknologin har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att använda för återladdning av borrhål. Evertechs unika systemlösning kan integreras i såväl existerande system som i nykonstruktioner.

Projektresultatet kommer ligga till grund för kommersialisering av den nya systemlösningen på en global marknad. För att öka marknadens och användares kunskap om den nya lösningen kommer det parallellt med projektet att genomföras en kunskapsspridningsinsats.

Syfte

Syftet med projektet är att:

 • Demonstrera för fastighetsägare och projekterare den nya teknologins potential för geoenergisektorn.
 • Optimera och validera Evertechs och SDC Automations tekniklösningar.
 • Genomföra en transparent validering av den nya metoden.
 • Utveckla kunskapen kring installation, integration och drift av den nya teknologin.
 • Skapa ett nationellt och internationellt intresse för systemlösningar genom riktad informationsspridning.
 • Etablera ett referensobjekt för forskare, projektörer, fastighetsägare och byggherrar med intresse av att studera möjligheterna att öka utbytet av bergvärmeanläggningar genom aktiv laddning av borrhål.

Målgrupp

Projektet är av direkt intresse för aktörer inom olika delar av fastighetsbranschen, såsom:

 • byggföretag
 • energikonsultföretag
 • entreprenadföretag
 • tillverkare av värmepumpar
 • fastighetsföretag
 • fastighetsförvaltare
 • forskningsnätverk

Förväntat resultat

Den installerade systemlösningen som projektet förväntas generera ska användas som referens- och demonstrationsprojekt efter projektavslut. En ambition är att anläggningen ska kunna bidra till att etablera en nordlig svensk testbädd för utveckling och anpassning av förnyelsebar teknologi i kallt klimat.

Avslutningsvis hoppas projektet kunna bidra till en minskning av den svenska fastighetssektorns användning av köpt energi, öka användningen av förnyelsebar energi och reducera de svenska CO2-utsläppen.

 

För mer information om Evertherm-Geo, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västerbottens län

945 701 kr

 

Summa offentlig medfinansering

945 701 kr

Privat medfinansering

Evertech

2 666 569 kr

 

Privat medfinansering

SDC Automation

1 251 740 kr

 

Summa privat medfinansering

3 918 309 kr

Total medfinansering

4 864 010 kr

51,43 %

Summa EU-medel

4 592 996 kr

48,57 %

Total finansiering

9 457 006 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201435

Projektägare

Evertech Energy Solutions AB

Projektledare

Martin Johem
Evertech Energy Solutions AB
+46705939970

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden