Tillväxtverket
Hållbart byggande

Energiportal ÖMS - öppen innovation för decentraliserad energiproduktion

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 augusti 2016 – 31 mars 2020

Öppen data inom solel öppnar för nya produkter och tjänster

Hösten 2016 byggs en öppen infrastruktur för högupplösta data inom solel – Energiportal ÖMS. Testbädden ska vara tillgänglig för fastighets‐ och energibolag, forskare och innovativa små och medelstora företag. De första datan publiceras i början av 2017.

På Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) är ingen särskilt överraskad av solelbranschens snabba tillväxt. Solel har länge legat högt på deras agenda. När landstinget i Uppsala län nyligen avsatte en pott för forskning och utveckling, i samband med en utbyggnad av solel-anläggningar på sina sjukhus och vårdcentraler, kom tillfället de väntat på.

Kort uttryckt syftar Energiportal ÖMS - öppen innovation för decentraliserad energiproduktion till att dels bygga en infrastruktur (testbädd) för att ta fram högupplösta data över parametrar som luftfuktighet, temperatur och sol-instrålning, dels ta fram en mjukvara som samlar in data och gör dem tillgängliga för beställare, innovatörer och företag.

 

Samverkan med användaren

Formellt har projektet pågått sedan augusti 2016, men när beslutet kom var planen redan klar. ”Vi har haft diskussioner med landstinget under en längre tid och en stor del av det praktiska arbetet sker i samverkan med dem. Man kan säga att vi har adderat Energiportal ÖMS som en extra modul på deras arbete”, säger Simon Strandberg, projektledare för Energiportal ÖMS på STUNS Energi.

Även om testbädden utformas efter landstingets behov, är målet att skapa en generell infrastruktur för att samla in och sprida öppen data inom decentraliserad energiproduktion. Genom att identifiera beställarnas behov idag och i framtiden ger projektet också viktig in-put till produkt‐ och tjänsteutveckling inom små och medelstora företag.

 

Data från fler fastighetsbolag

”Vi vill hitta de värden som kan hjälpa användare att välja rätt energiteknik utifrån sina behov. På sikt kan öppna data underlätta för offentliga organisationer att ta in rätt extern kompetens och bedöma olika alternativ”, säger Simon Strandberg.

Projektets mål är att minst ytterligare ett stort offentligt fastighetsbolag i Östra Mellansverige ska ansluta sig och bidra med data, men hösten 2016 ligger fokus på att hitta rätt teknisk lösning och prioritera vilka värden som ska mötas. ”Så fort vi vet att energiportalen fungerar, vill vi att fler offentliga fastighetsbolag ansluter sig”, säger Simon Strandberg.

De första datan publiceras i början av 2017 men forskare över hela landet har redan visat intresse.

Energiportal ÖMS öppnar för nya produkter och tjänster inom solel.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Uppsala

1 020 000 kr

 

Offentlig medfinansering

STUNS

1 165 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 185 000 kr

Total medfinansering

2 185 000 kr

50,10 %

Summa EU-medel

2 176 332 kr

49,90 %

Total finansiering

4 361 332 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201048

Projektägare

Stuns Stift F Samv Mel Univ i U-A Näringsl O Sam

Projektledare

Hans Nyhlén
Stuns Stift F Samv Mel Univ i U-A Näringsl O Sam
0709 72 50 44

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden