Tillväxtverket
Hållbart byggande

EnergiEffektivisering i Jämtland Härjedalen

Geografiskt område: Mellersta Norrland

Projektperiod: 1 november 2016 – 31 maj 2017

Förstudieprojektet EnergiEffektivisering i Jämtland Härjedalen ska kartlägga behov och förutsättningar för arbete med energieffektivisering inom regionens fastighetsbransch.

Målsättningen är att privata och offentliga fastighetsägare i regionen skall mobiliseras och få ökad kunskap om EU:s målsättningar, instrument och resurser för att arbeta med koldioxidsnål ekonomi. Den ökade kunskapen ska mobilisera fastighetssektorn och bidra till att fastighetsansvariga konkretiserar behov och styr planering mot mer energieffektiva fastigheter. Detta möjliggör att sektorn kan formulera, finansiera och genomföra ett eller flera huvudprojekt inom investeringsprioriteringarna 4b och 4c.

Genomförandet sker i form av behovskartläggning, förankrings- och planeringsinsatser, informationsinsatser samt mobilisering för att etablera ett partnerskap som potentiellt kan samverka i genomförandet av ett huvudprojekt.

Energieffektivisering Hållbart byggande Jämtland Härjedalen

Fredrik Broman/imagebank.sweden.se

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Jämtland Härjedalen

248 847 kr

 

Summa offentlig medfinansering

248 847 kr

Total medfinansering

248 847 kr

51,61 %

Summa EU-medel

233 346 kr

48,39 %

Total finansiering

482 193 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201244

Projektägare

Jämtlands Läns Landsting

Projektledare

Ida Sjölund
Jämtlands Läns Landsting
063 14 65 74

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden