Tillväxtverket
Hållbart byggande

ECOFAST - energieffektivisering i fastigheter

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 2 januari 2017 – 31 december 2020

Projektet ECOFAST – energieffektivisering i fastigheter ska utveckla och demonstrera innovativa teknologier med digitala systemlösningar för energilagring och återvinning som leder till ökad energieffektivisering i fastigheter.

Syftet med projektet är att energieffektiviseringslösningarna ska implementeras i befintliga byggnader för att uppnå positiva effekter i form av minskad energianvändning och energikostnader för hyresgäster, fastighetsägare och näringsliv.

Projektet verkar i Övre Norrland där uppvärmning av fastigheter är nödvändigt under stora delar av året. På norra halvklotet lever cirka 0,8 miljarder människor i områden med temperaturer som överstiger -20 grader, där en stor del av energisystemet består av fossil- och koldioxidbaserad energi. Det är i denna utmaning ECOFAST – energieffektivisering i fastigheter får sin drivkraft.

 

Termisk energiåtervinning i fastigheter

Företaget Evertech Energy Solutions AB har testat en energiåtervinningsmetod som visat en stabil termisk energiåtervinning på 70 procent från spillvatten och sjövatten.

Projektet ECOFAST – energieffektivisering i fastigheter har, som en del av projektet, identifierat intressenter som vill hjälpas åt att utveckla tekniken ytterligare. Teknikexemplet är ett av flera som projektet har identifierat tillsammans med sina samverkansparter.

Projektet bygger på en bred samverkan mellan flera intresseorganisationer, teknikparker och företag. Detta för att kompetens inom flera branscher kan växla upp innovationsgraden samt längre fram i projektet hjälpas åt att sprida kunskapen om de nya innovationerna så att de når högre höjder. Projektet arbetar för att de regionala företag som deltar med energieffektiviseringslösningar i nästa etapp får introducera sina produkter på en internationell marknad.

Projektets mål är dels att demonstrera fyra olika teknologiska lösningar som energieffektiviserar äldre fastigheter med minst 70 procent, dels att uppnå en energieffektivisering i demonstrationsprojektet som är 100 procent effektivare jämfört med det befintliga systemet.

Energieffektivisering Hållbart byggande Övre norrland

Digitala lösningar ska bidra till 70 procent energieffektivisering av äldre fastigheter. Asaf Kliger/imagebank.sweden.se

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Privat medfinansering

Compia

2 063 000 kr

 

Privat medfinansering

Evertech

4 851 000 kr

 

Privat medfinansering

SDC Automation

1 019 000 kr

 

Summa privat medfinansering

7 933 000 kr

Total medfinansering

7 933 000 kr

50,03 %

Summa EU-medel

7 923 837 kr

49,97 %

Total finansiering

15 856 837 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201139

Projektägare

Ecoclime Solutions AB

Projektledare

Lennart Olofsson
Ecoclime Solutions AB
0705 37 16 42

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden