Tillväxtverket
Hållbara transporter

Stolpe in för Stad och Land (SiSL)

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 2 maj 2016 – 31 januari 2020

Projektet Stolpe in för Stad och Land i Övre Norrland ska i samverkan med regionala företag, kommuner och energibolag bygga ut den publika laddinfrastrukturen för elfordon i Västernorrland och Övre Norrland. Projektet är ett unikt samarbete mellan regionalfonden och Klimatklivet.

klimatsynk, laddinfrastruktur

Stolpe in för Stad och Land vid invigningen av första laddstolpen i Piteå.

 

Bakgrund - laddinfrastruktur i Norrland viktigt signalvärde

”Publika laddstolpar i Övre Norrland krävs för att få igång elbilsmarknaden", säger Johan Lagrelius, en av projektledarna för Stolpe in för Stad och Land. I dagsläget är det glest mellan laddstolparna i Övre Norrland medan utbyggnaden längst kusten upp till Gävle och Sundsvall är relativt god. Green highway är ett milstolpeprojekt som avlutades 2014-2015, där flera laddstolpar byggdes mellan de viktiga noderna Trondheim, Östersund och Sundsvall. Men satsningen räckte inte till en sammansatt infrastruktur, och idag saknas det viktiga laddpunkter inåt landet och i Övre Norrland. Det är i denna verklighet projektet Stolpe in för Stad och Land fått sin drivkraft.

”Det finns ett stort signalvärde i att norrländska kommuner satsar på laddinfrastruktur”, säger Johan Lagrelius och fortsätter: ”det ger en signal till näringslivet, när de ser att publik laddinfrastruktur byggs ut, då vill även de hänga med.” Det ger ringar på vattnet. En väl utvecklad laddinfrastruktur skapar de förutsättningar som krävs för att bilister ska välja elbil, men ger även en signal och mentalt stöd till köparna i hela landet. Utbyggnaden av laddinfrastruktur i Övre Norrland är därför viktigt för att minska tröskeln för Sveriges skifte till ett elbilssamhälle.

 

Är laddinfrastruktur frälsningen för Norrland?

Under senare år har Övre Norrland drabbats av den så kallade ”mackdöden” där tankstationer stängt på grund av att lönsamheten inte varit tillräckligt stor. ”Att bygga en laddstation hemma kostar ett par tusenlappar”, berättar Johan Lagrelius och beskriver ett framtidsscenario där privatpersoner laddar bilen hemma under natten, och därmed slipper att köra långa sträckor till, och frysa vid, tankstationen. ”Idag finns det flera producenter av laddstationer, så tekniken finns och är tillgänglig här”, fortsätter Johan Lagrelius. Men för att infrastrukturen ska möta elbilisternas behov så måste även arbetsplatser och publika noder i regionen ansluta sig. ”Här krävs medfinansiering från offentliga aktörer som hjälper till att styra utvecklingen”.

 

Standarder gynnar marknaden

”Utmaningen för projektet är trögheten för investeringar i Övre Norrland bland elnätsägare och offentliga aktörer”, menar Johan och fortsätter: ”det har varit en mognadsprocess bland beslutsfattare som nu börjat se både möjligheterna och utmaningarna. Det är en helt ny infrastruktur som måste byggas till 2030.” Ett annat incitament för att få fart på investeringar i laddinfrastruktur är nya standarder för laddstolpar. EU-direktivet om standarder för laddstolpar är ett steg i rätt riktning och skapar trygghet hos företag och elbilanvändare som vill satsa. En annan stor utmaning är möjliggörandet av laddstationer för människor som bor i lägenhet. Hälften av svenskarna bor i lägenhet, och här kanske företagen kan se incitament att sätta upp laddstationer. Projektet Stolpe in för Stad och Land i Övre Norrland är ett samarbete mellan Luleå Energi, Coop Norrbotten, Piteå Energi, Skellefteå Kraft, Skellefteå kommun, Umeå Energi, och Vännäs kommun.

 

Vad ska projektet göra?

Projektet ska bygga laddinfrastruktur från Kiruna i norr till Vännäs i söder. Målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i norra Sverige. Olika sorters laddstationer för laddfordon byggs. Totalt 5 snabbladdare, 15 semisnabba laddare, 8 normalladdare och 2 bussladdare. Flera laddstationer förses med solceller. Den första snabbladdaren invigdes under hösten 2016 i Piteå. För att möjliggöra de fysiska investeringarna har projektet även beviljats finansiering från Klimatklivet.

Resultat hittills

 

  • Projektet har börjat bygget av fem snabbladdare, 15 semiladdare och åtta normalladdare och två bussladdare. En laddstolpe har invigts och resten ska invigas under hösten 2017 och våren 2018
  • En "roadshow" pågår i syfte att hitta bostadsrättsföreningar samt andra aktörer som är intresserade av att söka pengar för att bygga laddstolpar.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Biofuel Region AB

418 323 kr

 

Offentlig medfinansering

Luleå energi AB

568 758 kr

 

Offentlig medfinansering

Piteenergi AB

681 628 kr

 

Offentlig medfinansering

Skellefteå kommun

1 233 923 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå energi AB

189 842 kr

 

Offentlig medfinansering

Vännäs kommun

154 305 kr

 

Summa offentlig medfinansering

3 246 779 kr

Privat medfinansering

Coop Norrbotten

431 402 kr

 

Privat medfinansering

OK Västerbotten

10 000 kr

 

Summa privat medfinansering

441 402 kr

Total medfinansering

3 688 181 kr

50 %

Summa EU-medel

3 688 181 kr

50 %

Total finansiering

7 376 362 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200924

Projektägare

Biofuel Region Bfr AB

Projektledare

Anna Säfvestad Albinsson
Biofuel Region Bfr AB
0706 15 05 05

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden