Tillväxtverket
Hållbara transporter

Stolpe in för Stad och Land (SiSL) Härnösand

Geografiskt område: Mellersta Norrland

Projektperiod: 2 maj 2016 – 31 augusti 2019

Enligt en kartläggning som gjorts finns de flesta laddstolpar i norra Sverige för närvarande i städer samt vid hotell, och ny infrastruktur planeras i första hand i de lite större städerna. Kompletterande insatser behövs nu för att skapa sammanlänkande transportkorridorer mellan stad och land, mellan kommuner och över länsgränser så att ett skelett av laddinfrastruktur kommer på plats i hela Norrland.

Laddstolpar härnösand,

 

Bakgrund

Här vill Stolpe in för Stad och Land (SiSL) göra sitt bidrag i Härnösand. BioFuel Region har sökt motsvarande projekt i Övre Norrland, med samma upplägg men med egna mål och budget. De planerar också för att göra en förstudie och därefter projekt med fler aktörer i Västernorrland och Jämtland. Projektet anknyter i söder till satsningarna i Green Highway som är ett stort laddinfrastrukturprojekt.

Vad ska projektet göra?

Projektet Stolpe in för Stad och Land (SiSL) Härnösand har som mål att öka användningen av förnybar energi inom offentlig och privat sektor genom att ersätta fossila drivmedel med el. För att klara detta behövs kompletterande insatser så att ett skelett av laddinfrastruktur kommer på plats i hela Norrland. Inom ramen för projektet ska 30 laddstolpar för snabbladdning installeras. Arbetet kommer att inledas med upphandling för att sedan innefatta mark-, installations- och implementeringsarbete samt drift och underhåll. Det förväntade resultatet efter projektavslut är en avsevärt förbättrad laddinfrastruktur för elfordon i såväl inlandet som i mer stadsnära områden.

Målgrupper

Projektets huvudmålgrupp är aktörer med kunder som behöver ladda elbilar. Det är fastighetsbolag, energibolag, mataffärer med mera. Den sekundära målgruppen är privatbilister, tjänstebilsförare och transportföretag, det vill säga slutanvändarna.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Härnösands kommun

375 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Härnösands kommunfastigheter AB

150 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

25 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Härnösands Energi & Miljö AB

519 984 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 069 984 kr

Privat medfinansering

Hemfosa Fastigheter AB

25 000 kr

 

Privat medfinansering

Härnösands Energi & Miljö AB

519 984 kr

 

Privat medfinansering

Härnösandshus

100 000 kr

 

Summa privat medfinansering

644 984 kr

Total medfinansering

1 714 968 kr

58,93 %

Summa EU-medel

1 194 985 kr

41,07 %

Total finansiering

2 909 953 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201028

Projektägare

Härnösand Energi & Miljö AB

Projektledare

Andrea Hall
Härnösand Energi & Miljö AB
0703 03 69 49

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden