Tillväxtverket
Hållbara transporter

Stolpe in för Stad och Land - Förstudie Mellersta Norrland

Geografiskt område: Mellersta Norrland

Projektperiod: 11 mars 2016 – 31 december 2016

Elen blir frälsningen för Norrland - nu kan alla ladda hemma

Projektet Stolpe in för Stad och Land är ett samverkansprojekt som beviljats medel för utbyggnaden av publik laddinfrastruktur för elfordon i Västernorrland och Övre Norrland.

Laddstolpe Piteå

Stolpe in för Stad och Land vid invigningen av första laddstolpen i Piteå.

”Det här är ett genombrott för elbilsutvecklingen i norra Sverige, nu blir det tätare avstånd mellan laddstolparna och vi ser fram emot att fler privatpersoner och företag som reser lokalt nu kan välja elbil”, säger Anna Säfvestad Albinsson, en av två projektledare på BioFuel Region.

 

Viktigt signalvärde för elfordonsmarknaden i Sverige

”Publika laddstolpar i Övre Norrland krävs för att få igång elbilsmarknaden", säger Johan Lagrelius, en av projektledarna för Stolpe in för Stad och Land. I dagsläget är det glest mellan laddstolparna i Övre Norrland medan utbyggnaden längst kusten upp till Gävle och Sundsvall är relativt god.

Green highway är ett milstolpe-projekt som avlutades 2014-2015, där flera laddstolpar byggdes mellan de viktiga noderna Trondheim, Östersund och Sundsvall. Men satsningen räckte inte till en sammansatt infrastruktur, och idag saknas det viktiga laddpunkter inåt landet och i Övre Norrland. Det är i denna verklighet Stolpe in för Stad och Land verkar och får sitt drivmedel.

”Det finns ett stort signalvärde i att norrländska kommuner satsar på laddinfrastruktur”, säger Johan Lagrelius och fortsätter: ”det ger en signal till näringslivet när de ser att publik laddinfrastruktur byggs ut, då vill även de hänga med.” Det ger ringar på vattnet menar Johan, som bland annat pratat med fastighetsföretag, varuhus och bostadsrättsföreningar.

En väl utvecklad laddinfrastruktur skapar de förutsättningar som krävs för att bilister ska välja elbil, men ger även en signal och mentalt stöd till köparna i hela landet. ”Utbyggnaden av laddinfrastruktur i Övre Norrland är därför viktigt för att minska tröskeln för Sveriges skifte till ett elbilssamhälle”, menar Johan.

 

Lyft för glesbygd – ladda hemma och slipp långa sträckor och kyla

Under senare år har Övre Norrland drabbats av den så kallade ”mackdöden” där tankstationer stängt på grund av att lönsamheten inte varit tillräckligt stor.

”Att bygga en laddstation hemma kostar ett par tusenlappar”, berättar Johan och beskriver ett framtidsscenario där privatpersoner laddar bilen hemma under natten, och därmed slipper att köra långa sträckor till, och frysa vid, tankstationen. ”Idag finns det flera producenter av laddstationer, så tekniken finns och är tillgänglig här”, fortsätter Johan.

Men för att infrastrukturen ska möta elbilisternas behov så måste även arbetsplatser och publika noder i regionen ansluta sig. ”Här krävs medfinansiering från offentliga aktörer som hjälper till att styra utvecklingen”, säger Johan.

 

Standarder gynnar elbilsmarknaden

”Utmaningen för projektet är trögheten för investeringar i Övre Norrland bland elnätsägare och offentliga aktörer”, menar Johan och fortsätter: ”det har varit en mognadsprocess bland beslutsfattare som nu börjat se både möjligheterna och utmaningarna. Det är en helt ny infrastruktur som måste byggas till 2030.”

Ett annat incitament för att få fart på investeringar i laddinfrastruktur är nya standarder för laddstolpar. EU-direktivet om standarder för laddstolpar är ett steg i rätt riktning och skapar trygghet hos företag och elbilanvändare som vill satsa, menar Johan.

En annan stor utmaning är möjliggörandet av laddstationer för människor som bor i lägenhet. Hälften av svenskarna bor i lägenhet, och här kanske företagen kan se incitament att sätta upp laddstationer.

Stolpe in för Stad och Land är ett samarbete mellan Luleå Energi, Coop Norrbotten, Piteå Energi, Skellefteå Kraft, Skellefteå kommun, Umeå Energi, och Vännäs kommun.

Projektet genomför bland annat en roadshow med intressanta aktörer där kunskap kring laddinfrastruktur sprids.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Biofuel Region AB

40 208 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

300 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Sundsvalls kommun

29 800 kr

 

Offentlig medfinansering

Timrå kommun

29 800 kr

 

Summa offentlig medfinansering

399 808 kr

Total medfinansering

399 808 kr

50,10 %

Summa EU-medel

398 157 kr

49,90 %

Total finansiering

797 965 kr

100 %