Tillväxtverket
Hållbara transporter

Logistikkluster Region Östergötland

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2018 – 30 april 2021

Logistik är ett prioriterat område i Östergötland och en viktig faktor för regionens utveckling som en miljöprofilerad region. Regionens aktörer jobbar ständigt med en utveckling inom sina respektive områden, men det saknas en samlad insats för att driva övergripande frågor och nya innovationer och affärsmöjligheter som ännu inte hittat ett naturligt ägarskap. Detta har skapat ett behov av en klustermiljö inom logistikområdet i Östergötland.

Bakgrund

Projektet Logistikkluster Region Östergötland grundar sig i ett initiativ för att regionen ska kunna stärka och vidareutveckla logistik som ett styrkeområde. Logistikens uppgift är att planera och konsolidera transporter för att effektivt uppnå full utväxling i termer av energioptimering och ekonomi. Detta görs bland annat genom användning av ny teknik.

Globalt har transportarbetet ökat med cirka fyra procent per år den senaste 15-årsperioden. Samtidigt har energianvändningen inom transportsektorn ökat med 30 procent det senaste decenniet. Det innebär att energieffektivisering inom transportsektorn kommer att ha en betydande inverkan på energianvändningen. Utformning och styrning av logistiksystem är därför i fokus för denna klustersatsning.

Syfte

Projektet har ett övergripande syfte att positionera Östergötland som en hållbar logistikregion och att stärka regionens konkurrens- och attraktionskraft som nod för framtida fossilfria godsflöden.

Projektet ska också etablera grunden för ett logistikkluster där logistikaktörer i regionen samarbetar för att lösa gemensamma utmaningar.

Målgrupp

Målgruppen för projektet innefattar företag och verksamheter med omfattande logistikverksamhet. Där ingår Transport och Magasinering, men även Industri- och Handelsföretag samt offentliga verksamheter.

Förväntat resultat

Vid projektets slut förväntas följande:

  • Logistikklustret ska vara så väl etablerat att kärnverksamheten kan fortgå utan externa projektmedel.
  • En fysisk klustermiljö är på plats där idéer utbyts och där inkubationsföretag skapas och utvecklas.
  • En utveckling pågår inom logistikbranschen i regionen, vilket positionerar Östergötland som en hållbar logistikregion med stark konkurrenskraft och goda samverkansregioner.
  • Nya samarbetsmodeller har bidragit till samverkan mellan akademi och näringsliv.

För mer information om Logistikkluster Region Östergötland, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Linköpings kommun

200 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Linköpings universitet

300 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Norrköpings Hamn och Stuveri AB

200 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Norrköpings kommun

400 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

1 900 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

3 000 000 kr

Total medfinansering

3 000 000 kr

50 %

Summa EU-medel

3 000 000 kr

50 %

Total finansiering

6 000 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201492

Projektägare

Norrköpings kommun

Projektledare

Per Lindahl
Norrköpings kommun
0708697012

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden