Tillväxtverket
Hållbara transporter

Lika bra med CELLER-i

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 15 december 2016 – 30 juni 2020

Introduktionen av elbilar och laddhybrider på den svenska marknaden går trögt, inte minst i Norra Sverige. Den dominerande förklaringen till detta är att en stor del av bilisterna inte tror att laddbara bilar fungerar på vintern. Det vill projektet Lika bra med CELLER-i ändra på.

Elbilsrally Norrland Vinter Hållbart resande elbil

En del i projektet är att anordna ett elbilsrally mitt i vintern.

Bakgrund - elbilsrally och nya provmetoder

Drivkraften till projektet är avsaknaden av riktlinjer och normer för hur aktörer deklarerar vinterräckvidd för laddbara bilar. Detta resulterar i att varken bilupphandlare eller återförsäljare av bilar kan bedöma hur långt ett fulladdat batteri räcker på vintern. Bristen på bedömningsunderlag är alltså en bidragande faktor till att konsumenter, upphandlare eller återförsäljare avstår från att investera i elbilar i norra Sverige.

Förutom att kartlägga batteriräckvidden en kall februarimorgon kommer projektet även att mäta och redovisa ett annat viktigt konsumentupplysningsfakta: energiförbrukning vid vinterkörning och förvärmning/varmhållning, samt hur bra värmen är i bilen. En viktig komponent i projektet blir att föra samman biltestföretag och bilhandlare i syfte att både genomföra repeterbara räckviddsprov och ta fram och analysera mätdata.

Resultatspridning är en viktig del av projektet. Strategin kring resultatspridning ska ske i två beprövade koncept: ett symboliskt elbilsrally och ett koncept för elbilssalonger i fält. Elbilsrallyt blir en enklare version av OECR, "Öresund Electric Car Rally", men under de stränga vinterförutsättningar som gäller i februari. Projektet räknar med god medial uppmärksamhet genom detta.

Projektet Lika bra med CELLER-i kan, parallellt med att skapa förändring gällande marknadsutvecklingen, bli ett bidrag från vintertestregionen till processen för WLTC, "World light vehicle testing cycle". En samverkan på lokal nivå, initialt mellan testföretagen Arctic Falls och Arjeplog Test Management och via det breda nätverk med industrin som finns inom SPGA, lägger grunden till ett nytt sätt att föra dialog om provmetoder och provformer.

 

Vad ska projektet göra?

Projektet Lika bra med CELLER-i ska mäta och demonstrera verklig prestanda för elbilar i Norrbottens och Västerbottens vinterklimat. Projektet ska använda kunskapen för att bygga upp det beslutsunderlag som offentliga aktörer i Norrbotten och Västerbotten behöver för att ta en ledande roll i att påskynda omställningen mot miljövänligare transporter och, specifikt, marknadsutvecklingen för laddbara bilar.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Bodens kommun

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Luleå kommun

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Norrbottens län

300 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Piteå kommun

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Norrbotten

300 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Älvsbyns kommun

75 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

900 000 kr

Privat medfinansering

Arctic Falls testanläggning

300 000 kr

 

Privat medfinansering

Älvsbyns motorsällskap

150 000 kr

 

Summa privat medfinansering

450 000 kr

Total medfinansering

1 350 000 kr

54,66 %

Summa EU-medel

1 119 997 kr

45,34 %

Total finansiering

2 469 997 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201136

Projektägare

Älvsbyns kommun

Projektledare

Robert Granström
Älvsbyns kommun
0706 48 00 42

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden