Tillväxtverket
Hållbara transporter

Lika bra med CELLER i implementering

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 april 2020 – 31 maj 2022

Projektet Lika bra med CELLER i implementering ska, bland annat genom att anordna ett årligt elbilsrally, fördubbla antalet elbilar i regionen. Projektet tar vid där det initiala projektet Lika bra med CELLER-i slutade, det vill säga ett beslutsunderlag gällande elfordons vinterprestanda.

Elbilsfestival

Elbilsfestival

Bakgrund

I det tidigare projektet togs ett beslutsunderlag för elfordons vinterprestanda fram. Underlaget finns som hjälp för offentliga aktörer som vill satsa på elektromobilitet. I Lika bra med CELLER i implementering kommer bland annat fördjupad testdata tas fram på nya elbilsmodeller, samt omsätta den till regionalt anpassade upphandlingsmodeller.

Mål

Projektets mål är att peka ut hundra elbilsapplikationer som ska bidra till en fördubbling av antalet elbilar i regionen. Arbetet inleds i den offentliga sektorn genom lokala workshops och deltagande vid det årliga elbilsseminariet eGP Nordic. Detta ska uppnås genom fyra delmål:

1. Ett kombinerat elbilsseminarium och elbilsrally per år, under rubriken eGP Nordic.

2. Räckviddstester av fem – femton elbilar eller laddhybrider per år, kombinerat med referenstester på annan väg.

3. Minst två lokala workshops i samtliga deltagande kommuner, och minst en per år.

4. En rapport om miljö, gender och integration inom bilhandeln. Rapporten ska spridas av projektet.

Syfte

Projektets övergripande syfte är att öka andelen laddbara bilar bland offentliga aktörer i regionen. Detta ska sedan inspirera andra aktörer att minska bruket av fossila drivmedel.

Målgrupp

Den primära målgruppen består av bilansvariga i offentlig sektor, samt aktörer inom energiområdet som behöver beslutsunderlag för att bygga infrastruktur och driva liknande insatser gällande energiomställningsprocessen.

Sekundära målgrupper är bland annat bilhandlare, bilmagasin och konsumentverk.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt förväntas följande resultat:

  • Det ska finnas räckviddsdata på de laddbara bilar som säljs av regionens bilhandlare.
  • Det ska finnas en etablerad mätmetod och ett proaktivt förhållningssätt gällande bra applikationer för laddbara bilar, med syfte att snabba på omställningen till eldrift och minskat bruk av fossila drivmedel.
  • Kunskapsöverlämnande av CELLER-i-erfarenheter till regionens testföretag, så att dessa kan möta framtida behov av räckviddstester till såväl traditionella kunder som bilmagasin, samt andra intressenter som önskar eller bedriver konsumentupplysning.


För mer information om Lika bra med CELLER i implementering, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Arvidsjaur kommun

45 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Bodens kommun

45 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Haparanda kommun

45 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Jokkmokks kommun

45 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Luleå energi AB

45 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Pajala kommun

45 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Piteenergi AB

45 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Norrbotten

500 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Älvsbyns kommun

45 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Övertorneå kommun

45 200 kr

 

Summa offentlig medfinansering

906 800 kr

Privat medfinansering

Artic Falls testanläggning

200 000 kr

 

Summa privat medfinansering

200 000 kr

Total medfinansering

1 106 800 kr

50,21 %

Summa EU-medel

1 097 347 kr

49,79 %

Total finansiering

2 204 147 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20203235

Projektägare

Älvsbyns kommun

Projektledare

Sofia Lundberg
Älvsbyns kommun

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden