Tillväxtverket
Hållbara transporter

Kommunal samordnad varudistribution (KoSaVa)

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 september 2016 – 31 juli 2020

Kommunal samordnad varudistribution (KoSaVa) i Sölvesborg, Karlshamn, Olofström och Bromölla ska minska klimatutsläppen och öka trafiksäkerheten men också öka konkurrensen till förmån för små och medelstora företag.

kommunal samordning hållbara transporter

Samordnad varudistribution för kommunalt upphandlade varor.

Bakgrund - samordnad varudistribution ska minska klimatutsläppen

Kommuner köper varje år mängder av varor som transporteras från olika leverantörer direkt till den kommunala verksamheten. Något som bland annat bidrar till luftföroreningar och trafikproblem.

”Genom att kommunen tar kontroll över transportflödet och samlastar via en central kan antalet leveranser, körda kilometer och därmed koldioxidutsläppen drastiskt minska”, säger projektledare Fredrik Mårdh vid Energikontor Sydost.

Den samordnade distributionen kommer bland annat att gälla livsmedel, kem-tekniska varor och kontorsartiklar till kommunala enheter som exempelvis skolor, dagis, äldreboenden och fritidsgårdar.

”I dagens läge så kan det bli väldigt många transporter. Ett större skolkök i Blekinge kan ta emot två-tre varusändningar dagligen från olika leverantörer. I stället för fem-tio leveranser i veckan, kan den nya modellen minska antalet till två-tre gånger per vecka” berättar Fredrik.

 

Samordningen ger spinoff-effekter

Förväntat resultat efter projektslut är 80 procent färre leveranser och 70 procent minskat koldioxidutsläpp på grund av att godsflödet blivit effektivare. Men samordningsmodellen ska också förbättra arbetsmiljön och trafiksäkerheten vid de kommunala enheterna, menar Fredrik Mårdh: ”genom att jobba på det här sättet kan enheterna styra och planera sitt mottagande. Till exempel anpassa dem till tider då personalen har störst möjlighet att ta emot varor. Mottagaren kan också undvika trafikolyckor genom att inte ta emot leveranser när barnen är på väg till eller från dagis.”

En rad kommuner har redan infört samordnad varudistribution. Växjö kommun, som projektet i Blekinge studerat närmare, har vidareutvecklat arbetssättet genom att integrera den med e-handel.

 

Samlastning och e-handel öppnar möjligheter

Alla leverantörer med ramavtal finns i kommunens e-handelssystem. Det kan innebära att både beställningar och fakturor kan vara elektroniska, vilket underlättar hanteringen.

Ett vanligt problem är att få mindre och lokala producenter att lämna anbud till kommunerna. En samordnad varudistribution öppnar deras möjligheter eftersom kraven på en egen distributionskapacitet minskar. ”En mindre odlare har oftast inte möjlighet att leverera till kommunens alla enheter, men om det handlar om att endast leverera till ett ställe (centralen), har mindre producenter möjlighet att lämna anbud”, säger Fredrik Mårdh.

Under hösten 2016 inventerar projektet de kommunala enheter som köper in livsmedel för att skapa sig en bild av hur en samordnad varudistribution skulle kunna arrangeras i berörda kommuner. Först ut är Sölvesborg och Bromölla.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Bromölla kommun

37 290 kr

 

Offentlig medfinansering

Karlshamns kommun

438 950 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Blekinge län

200 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Olofströms kommun

166 250 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Blekinge

465 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Sölvesborgs kommun

188 760 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 496 250 kr

Total medfinansering

1 496 250 kr

52,94 %

Summa EU-medel

1 330 000 kr

47,06 %

Total finansiering

2 826 250 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200972

Projektägare

Energikontor Sydost AB

Projektledare

Fredrik Mårdh
Energikontor Sydost AB
0709 21 60 50

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden