Tillväxtverket
Hållbara transporter

Knuffa resan rätt

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 augusti 2016 – 31 oktober 2018

Nudging bidrar till hållbart resande i Mälardalen

Eskilstuna, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro kommuner har beviljats 1,48 miljoner kronor i EU-medel till projektet Knuffa resan rätt, ett projekt med aktiviteter för långsiktig beteendepåverkan mot koldioxidsnåla persontransporter.

Projektet Knuffa resan rätt är ett samverkansprojekt mellan de fem kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro. Energikontoret i Mälardalen har hjälpt koordinatorn Eskilstuna kommun med ansökningsprocessen.

Kommunerna ska arbeta med nudging (små enkla knuffar som styr människor till ett önskat val) där man genom design, valarkitektur och sociala normer skapar beteendeförändring. Varje kommun tar fram och testar olika nudgingverktyg för att skapa förutsättningar för medborgarna att välja hållbara resor. Syftet med projektet är att genom beteendeförändring bidra långsiktigt till att minska kommunernas och regionens koldioxidutsläpp samt gynna ett mer hållbart och hälsosamt resebeteende hos medborgare.

 

Projektets kvalitativa delmål är:

  • skapa ny kunskap om hur nudging kan användas inom transportområdet och om effekten består projekttiden ut
  • en tydlig redogörelse för skillnader och likheter mellan nudgingmetoder och traditionellt mobility management arbete
  • ta reda på vilka nudgingåtgärder som är tillämpbara i ÖMS-regionen, inom vilka delområden det är enklast att nå effekt samt vilka åtgärder som fungerar för olika typer av målgrupper inom regionen
  • ökad bekvämlighet, säkerhet och enkelhet för hållbara resenärer
  • skapa en lättförståelig kommunikation där symboler och enkla texter skapar effektiva nudgingåtgärder som når alla oavsett ålder och språkkunskaper

Projektets kvantifierbara delmål är:

  • en ökning av andelen cyklister- och kollektivtrafikresenärer med 5-10 procent utifrån ett tänkt nollscenario för de olika delprojekten
  • en jämn könsfördelning för de som berörs av projektets aktiviteter

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Eskilstuna kommun

494 057 kr

 

Offentlig medfinansering

Nyköpings kommun

272 198 kr

 

Offentlig medfinansering

Uppsala kommun

136 228 kr

 

Offentlig medfinansering

Västerås kommun

307 105 kr

 

Offentlig medfinansering

Örebro kommun

120 714 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 330 302 kr

Total medfinansering

1 330 302 kr

50,84 %

Summa EU-medel

1 286 250 kr

49,16 %

Total finansiering

2 616 552 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201042

Projektägare

Eskilstuna kommun

Projektledare

Sabina Dernelid
Eskilstuna kommun
016 710 11 54

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden