Tillväxtverket
Hållbara transporter

Klimatsmarta resor i besöksnäringen - exempel från Småland och Öland

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 januari 2020 – 31 januari 2023

Bristen på hållbara och attraktiva transporter ger en ökad risk för sämre konkurrenskraft, ökad sårbarhet och minskade marknadsandelar. Detta vill projektet Klimatsmarta resor i besöksnäringen – exempel från Småland och Öland förhindra genom att testa, utvärdera och sprida lösningar för klimatsmart resande till de aktuella destinationerna. Bland annat kommer en fullskalepilot i form av en fossilbränslefri hop-on-hop-off-buss genomföras i Glasriket.

Glasriket

Bakgrund

Besöksnäringen är en av regionens viktigaste tillväxtbranscher, och då branschen främst består av småföretag så är den viktig för landsbygdsutvecklingen. För destinationerna Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland har man upplevt otillräckliga möjligheter till hållbart och attraktivt resande, något som samhället och kunder ställer allt högre krav på.

Mål

Det övergripande målet är en växande besöksnäring, tillgänglig för alla och utan nettoutsläpp av koldioxid från transporter.

Delmålen innefattar:

  1. Åtgärda flaskhalsar för klimatsmart resande till, från och inom destinationerna.
  2. Erbjuda klimatsmarta och attraktiva alternativ för hela resan.
  3. Informera, kommunicera och marknadsföra klimatsmarta och attraktiva resmöjligheter till, från och inom destinationerna.
  4. Öka kunskapen hos entreprenörer och andra berörda parter.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är berörda aktörer i Kronobergs och Kalmar län, medfinansiärer, små och medelstora företag inom besöksnäringen, politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner, andra myndigheter, regionala näringslivs- och branschorganisationer, samt regionala nätverk inom turism och klimat.

Förväntat resultat

Efter avslutat projekt förväntas de tre destinationerna Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland att erbjuda klimatsmarta och attraktiva möjligheter att resa till, från och inom destinationerna. Det ska även finnas möjlighet för den som inte har egen bil att resa klimatsmart till respektive område. Kunskapen om klimatpåverkan från besöksnäringens resor ska ha ökat inom besöksnäringen, samt om hur klimatsmarta resalternativ kan öka branschens attraktivitet.


För mer information om Klimatsmarta resor i besöksnäringen – exempel från Småland och Öland, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Emmaboda kommun

224 950 kr

 

Offentlig medfinansering

Glasriket turism AB

224 950 kr

 

Offentlig medfinansering

Kalmar kommun

395 400 kr

 

Offentlig medfinansering

Kalmar läns landsting

1 432 935 kr

 

Offentlig medfinansering

Lessebo kommun

224 950 kr

 

Offentlig medfinansering

Nybro kommun

310 295 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Kronoberg

450 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Uppvidinge kommun

224 950 kr

 

Offentlig medfinansering

Ölands kommunalförbund för öv plan

682 365 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 170 795 kr

Privat medfinansering

Astrid Lindgrens Värld

184 050 kr

 

Privat medfinansering

Björketorp Drift AB

25 906 kr

 

Privat medfinansering

Emmaboda konst

12 000 kr

 

Privat medfinansering

Föreningen Ölands Skördefest

197 700 kr

 

Privat medfinansering

Glasriket Älgpark

12 000 kr

 

Privat medfinansering

Glasrikets Älgpark

13 906 kr

 

Privat medfinansering

Glass Factory

25 906 kr

 

Privat medfinansering

Grönåsens Älgpark

25 906 kr

 

Privat medfinansering

Handelsplats Åseda

25 906 kr

 

Privat medfinansering

Lisa&Nina Cafe och Bistro

25 906 kr

 

Privat medfinansering

Långasjö Vandrarhem

25 906 kr

 

Privat medfinansering

Målerås Glasbruk

25 906 kr

 

Privat medfinansering

Orranäs bruk

12 000 kr

 

Privat medfinansering

Orrefors Kosta Boda

25 906 kr

 

Privat medfinansering

Orrefors Kosta Event

25 906 kr

 

Privat medfinansering

Persson & Persson

25 906 kr

 

Privat medfinansering

Rogers Glashytta

12 000 kr

 

Privat medfinansering

Rogers Glshytta

13 906 kr

 

Privat medfinansering

S&M Markmann AB

25 906 kr

 

Privat medfinansering

Skrufs Glasbruk

25 906 kr

 

Privat medfinansering

Vidinge Gård

25 906 kr

 

Summa privat medfinansering

794 340 kr

Total medfinansering

4 965 135 kr

49,86 %

Summa EU-medel

4 992 946 kr

50,14 %

Total finansiering

9 958 081 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20203308

Projektägare

REGION KALMAR LÄN

Projektledare

Caroline Mattsson
REGION KALMAR LÄN
010-456 56

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden