Tillväxtverket
Hållbara transporter

Infrastrukturplan för utbyggnad av laddstationer för elfordon inom Östra Mellansverige

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 15 september 2015 – 30 juni 2017

Projektet Infrastrukturplan för utbyggnad av laddstationer för elfordon inom Östra Mellansverige kartlägger regionens förutsättningar för utbyggnad, planering och etablering av infrastruktur för laddning av elbilar. Projektet har nu presenterat strategin för regionen.

laddinfra

Strategi för att uppnå ökad användning av elbilar i Östra Mellansverige.

Östra Mellansverige laddar för fler elbilar

”Om försäljningen av elbilar ska öka måste antalet laddstationer byggas ut”, konstaterar Göran Albjär, klimat- och energisamordnare vid länsstyrelsen Uppsala län.

För de allra flesta är det viktigast att kunna ladda bilen där den står parkerad till vardags – på jobbet och hemma. För villaägare är det ganska enkelt att ordna, däremot behövs det fler normalladdare på parkeringsplatser för personer som bor i lägenhet samt på arbetsplatser.

”För långfärder krävs laddare längs de stora vägarna, men det är också viktigt att det finns ett utbyggt nät av laddare i tätorterna för att man ska vara trygg med att köra elbil. Vi får heller inte glömma bort glesbygden och dess besöksdestinationer”, understryker Göran Albjär.

 

Samordnat hållbart resande

Projektet kartlägger nu regionens förutsättningar för utbyggnad, planering och etablering av infrastruktur för laddning av elbilar. Den strategi som tas fram ska fungera som planeringsunderlag. På sikt förväntas projektet bidra till en kraftigt ökad användning av elbilar och framför allt minskad användning av fossilbränsledrivna bilar.

Parallellt med planeringen för fler elfordon satsar Östra Mellansverige även på mobilitetskontor som ska fungera som remissinstanser och expertstöd i kommunernas arbete med trafikstrategier och mobility management-planer.


Viktiga pusselbitar för hållbarhet

En förstudie inom projektet har visat på möjligheterna och värdet av att bygga upp länsvisa mobilitetskontor i Östra Mellansverige. Persontransporter föreslås vara mobilitetskontorens främsta åtgärdsområde.

”Mobilitetssamverkan är en viktig grund för att förändra resvanor hos trafikanter till ett mer hållbart resande”, säger Göran Albjär. Då nås miljömål och transportpolitiska mål samtidigt som tillväxt och utveckling främjas.

Båda dessa ERUF-projekt är viktiga pusselbitar i ett framtida hållbart transportsystem i Östra Mellansverige, tillägger Göran Albjär: ”båda kan sägas vara så kallade nudging-projekt som driver på en hållbar livsstil. När Laddinfra-projektet avslutas kan mobilitetskontoret även bli en naturlig aktör för att driva elbilsfrågan vidare.”

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Stockholms län

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Södermanlands län

125 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Uppsala län

225 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Örebro län

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Östergötlands län

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Västmanland

100 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

25 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Sörmland

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Uppsala län

100 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

950 000 kr

Total medfinansering

950 000 kr

51,20 %

Summa EU-medel

905 382 kr

48,80 %

Total finansiering

1 855 382 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200652

Projektägare

Länsstyrelsen i Uppsala län

Projektledare

Emelie Österqvist, Aino Inkinen
Länsstyrelsen i Uppsala län
010 223 42 10, 010 22 33 359

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden