Tillväxtverket
Hållbara transporter

Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 1 mars 2017 – 31 mars 2021

Projektet Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län ska utveckla, erbjuda och stötta implementering av energieffektiva och koldioxidsnåla alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköpings län.

Hållbart resand Tåg Småland Jönköpings län

Hela RESAN ska fler att välja hållbara alternativ för sina tjänsteresor.

Bakgrund

Alternativ till bilen och för samåkning till arbetsplatser på landsbygden är efterfrågat av näringslivet som behöver säkra upp sin rekrytering och kompetensförsörjning. Flera av Jönköpings läns kommuner arbetar aktivt med att hålla kvar studenter på hemorten med syfte att i förlängningen behålla arbetskraften. Men då krävs bra pendlingsmöjligheter till studieorterna. Det är i denna utmaning projektet får sin drivkraft.

 

Vad ska projektet göra?

För att nå målet om fler koldioxidsnåla alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköpings län ska projektet skapa en plattform för länets satsning på hållbart resande. Plattformen är ett viktigt element för ökad samordning kring insatser och effektiv användning av resurser.

Projektet ska även genomföra resevaneanalyser där sedan faktabaserat underlag ska användas till att ta fram handlingsplaner för respektive kommun. Erfarenheterna från handlingsplanerna ska sedan spridas vidare för att stötta andra kommuner. Nudging-kampanjer som bidrar till beteendeförändring, reserådgivning och cykelfrämjande åtgärder är andra delmål som projektet ska uppfylla under projektperioden.

Åtgärdsplanen är redan brett förankrad hos länets kommuner och näringsliv. Den breda förankringen bottnar i att projektet behandlats i Jönköpings Klimatråd som består av representanter från både näringslivet, däribland Husqvarna och IKEA, samt offentliga organisationer såsom Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Trafikverket, Högskolan i Jönköping och Försvarsmakten.

 

Målgrupper

Målgruppen är bred då hållbart resande berör de flesta i samhället. Den primära målgruppen är dock länets kommuner, regionens näringsliv samt arbetsgrupperna kring den planerade Götalandsbanan.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Aneby kommun

20 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Eksjö kommun

206 032 kr

 

Offentlig medfinansering

Gislaveds kommun

311 632 kr

 

Offentlig medfinansering

Gnosjö kommun

20 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Jönköpings kommun

1 312 560 kr

 

Offentlig medfinansering

Nässjö kommun

40 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Jönköpings län

6 031 786 kr

 

Offentlig medfinansering

Sävsjö kommun

20 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Tranås kommun

394 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Vaggeryds kommun

166 099 kr

 

Offentlig medfinansering

Vetlanda kommun

40 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Värnamo kommun

40 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

8 602 109 kr

Privat medfinansering

Saferoad Smekab

101 228 kr

 

Summa privat medfinansering

101 228 kr

Total medfinansering

8 703 337 kr

50 %

Summa EU-medel

8 703 336 kr

50 %

Total finansiering

17 406 673 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201183

Projektägare

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Projektledare

Mattias Bodin
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden