Tillväxtverket
Hållbara transporter

HAR (Hållbara Arbets- och tjänsteresor)

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 mars 2019 – 31 december 2021

Projektet HAR arbetar med kombinerad mobilitet för att underlätta för resenärer att välja bästa möjliga färdsätt för att öka andelen hållbara arbets- och tjänsteresor i länet. Projektet ska bland annat genom Mobility Management genomföra olika kampanjer som gynnar gång, cykling och ökar användandet av kollektivtrafik.

Bakgrund

Projektet har inspirerats av strategier och koncept runt om i Sverige och kommer att involvera samtliga parter som kan komma att påverkas av det förändrade arbetssättet. Det kan handla om kollektivtrafikoperatörer, organisationer, myndigheter och potentiella resenärer. Även nudging kommer att tillämpas i projektet för att underlätta för resenärer att göra hållbara resval.

Mål

Projektet har övergripande mål för förbättrat klimat, ökad kompetensförsörjning och förbättrad folkhälsa. Projektmålet handlar om ökade tjänsteresor med muskelkraft, till fots eller cykel, kollektivtrafik, delat fordon och distanssamverkan.

Målgrupp

Den primära målgruppen består av anställda på stora och medelstora företag i Västerbotten. Sekundär målgrupp är de organisationer som verkar på dessa arbetsplatser.

Förväntat resultat

Gällande resor till och från jobbet förväntas följande resultat:

  • Antalet personkilometer minskar med 20 procent.
  • Antalet kilometer per anställd och år minskar hos de företag som valt distansarbete som fokusområde.
  • Samåkning har ökat med 10 procent.

Gällande tjänsteresor förväntas följande resultat:

  • Antalet flygkilometer per anställd och år har minskat med 10 procent.
  • Antalet kilometer med bil per anställd och år har minskat med 20 procent.
  • Användandet av distansteknik har ökat med 20 procent.

För mer information om HAR (Hållbara arbets- och tjänsteresor), kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Lycksele kommun

255 066 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Västerbottens län

5 247 292 kr

 

Offentlig medfinansering

Skellefteå kommun

949 953 kr

 

Offentlig medfinansering

Storumans kommun

97 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå kommun

1 240 047 kr

 

Offentlig medfinansering

Vindelns kommun

93 200 kr

 

Summa offentlig medfinansering

7 882 758 kr

Privat medfinansering

Boliden Gruv

27 000 kr

 

Privat medfinansering

Indexator

12 150 kr

 

Privat medfinansering

Rototilt

14 850 kr

 

Privat medfinansering

Skelleftekraft

56 430 kr

 

Privat medfinansering

Vattenfall

24 300 kr

 

Summa privat medfinansering

134 730 kr

Total medfinansering

8 017 488 kr

50,08 %

Summa EU-medel

7 993 447 kr

49,92 %

Total finansiering

16 010 935 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201795

Projektägare

REGION VÄSTERBOTTEN

Projektledare

Ingela Bottke
REGION VÄSTERBOTTEN

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden